Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Söker ni en till extern ledamot i er styrelse?

Vi arbetar med att hjälpa varandra, från styrelsearbetare till styrelsearbetare - för ett värdeskapande styrelsearbete.

En väg till ett mer värdeskapande styrelsearbete är genom rätt bemanning av styrelsen. Har styrelsen en sammansättning i kunskap, erfarenhet och personlighet som är avvägt mot strategi och tillväxtagenda?

Förening

Behöver styrelsen förstärkas med en extern person utanför nuvarande nätverk?

___________________ 

Vi kan stötta i tre steg |

  1. Kravprofil & Hitta kandidater - Vi hjälper dig formulera kravprofilen och sänder sen ut den till StyrelseAkademiens medlemmar.
  2. Urval - Fem kandidater väljs ut och intervjuas före de lämnas över till dig som uppdragsgivare. Återkoppling till övriga sökande.
  3. Slutkandidat - Referenstagning, personlighetsbedömning och enklare bakgrundskontroll.

För varje steg är ersättningen till vår anlitade konsult 13 000 kr.

Vill du veta mer, ring vår verksamhetschef Jan Lindblom, 0735 40 15 28

Nationella partners: