Nyttan av ett professionellt, värdeskapande styrelsearbete och fördelar med extern kompetens

Ett växande ägarlett bolag kommer att nå en punkt i sin utveckling då det är dags att formalisera arbets- och ansvarsområdena, och släppa in extern kompetens både i ledningen och styrelsen. Detta är ett för ägaren ibland svårt men nog så viktigt steg för bolagets långsiktiga utveckling. Genom att professionalisera styrelsearbetet och via extern kompetens öka värdeskapandet läggs en stabil grund för bolagets framtid.

Vad anser Styrelseakademien?

 • StyrelseAkademien är övertygad om att ett professionellt, värdeskapande styrelsearbete, som inbegriper att ta in ny extern kompetens, ökar företags förmåga att utvecklas både på kort och lång sikt.

 • Ägare till företag som väljer att ta in externa styrelseledamöter får tillgång till ny kompetens och erfarenhet, vilket ger bättre förutsättningar för tillväxt och lönsamhet, både på kort och lång sikt.

Finns det någon undersökning som visar detta?

ALMI Företagspartner har under hösten 2017 presenterat en stor undersökning som klart visar att en aktiv styrelse med extern kompetens verkligen bidrar till bolagens utveckling.

Styrelsekartläggningen 2017 (ALMI, nov 2017)

Varför är ett värdeskapande styrelsearbete så viktigt?

Ett värdeskapande styrelsearbete omfattar allt ifrån att säkerställa att styrelsen har rätt kompetens och erfarenhet för sitt uppdrag, att rätt typ av frågor behandlas av styrelsen till att man genomför styrelsemöten med tillräcklig frekvens. 

Styrelsekartläggningen 2017 (ALMI Värmland):

 • Ägarna tycker att styrelsens betydelse har ökat under de senaste tre åren och att detta har haft en positiv påverkan på såväl strategiskt som operativt arbete.

 • Bolag med fyra ledamöter eller fler, visar i högre grad än övriga bolag ett förbättrat resultat.

 • Styrelser med fyra eller fler styrelsemöten per år, ger både högre lönsamhet och en högre omsättningsökning.

Varför är det bra med externa styrelseledamöter?

Genom att ta in externa ledamöter i sin styrelse tillför man ny kompetens och erforderlig erfarenhet. Det möjliggör också ett mer professionellt styrelsearbete, med tydligare rollfördelning mellan ägare och styrelse.

En (extern) ledamot som inte har del i den dagliga verksamheten triggar ordning och reda i styrelsearbetet anseende vilka frågor som är styrelsens ansvar samt att beslutsunderlag, rapporter och ekonomiredovisning finns dokumenterade och framtagna i tid inför styrelsemötena.

 Styrelsekartläggningen 2017 (ALMI Värmland):

 • Ägarna uppger att man anser att de externa ledamöterna, på ett positivt sätt, påverkar både företagets utveckling och lönsamhet.

 • 37 % av bolagen uppger att man är intresserade av att ta in externa ledamöter. Det är en ökning med 9 % sedan 2013. Dessa bolag säger att en extern ledamot kan utveckla deras styrelsearbete genom att:

  • tillföra ny kompetens och erfarenhet

  • se med nya ögon på såväl bolagets som styrelsens arbete.

 • Styrelser med minst en extern ledamot ger både högre lönsamhet samt högre omsättningsökning jämfört med styrelser som inte har någon extern ledamot.

Läs mer

Artiklar

Rapporter