Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Fokus på styrelsearbete och ägarstyrning i startup- och scaleup fasen

Stockholm & Uppsala

Tid för evenemanget:
Måndag den 15 maj kl. 08.30-17.00.

Pris 10.900 kr + moms
Medlemspris 9.900 kr + moms

Lärare:
Åsa Otterlund, Vocati

Plats:
Kapitel 8
Klarabergsviadukten 90

Kontakt:
Camilla Åkerhielm, E-post: camilla.akerhielm@styrelseakademien.se

Information
Fördjupa dig i hur man med aktiv ägarstyrning och professionellt styrelsearbete bygger och säkrar bolagsvärde i tillväxtbolag, med specifik tyngdpunkt på startup- och scaleup fasen.

Under den här utbildningen får du som ägare eller styrelsemedlem i ett tillväxtbolag den fördjupade kunskap du behöver för att bygga och säkra värde under resans gång.

Utbildningen innehåller:
Fördjupad förståelse och praktiska verktyg inom de områden som specifikt rör tillväxtbolagens potential samt utmaningar; ägardirektiv, aktieägaravtal, styrelseformering och ersättning, finansiering/kapitalanskaffning och cap table samt hur man i praktiken kan bygga upp ägarstyrning och styrelsearbete i takt med tillväxtbolagets behov.

I utbildningen varvas föreläsning med erfarenhetsutbyte och gruppövningar. Det som tas upp på utbildningen kan direkt omsättas i praktiken och inkluderar material med arbetsupplägg och mallar.

Var noga med att ange korrekt fakturaadress vid anmälan. Om ni ändrar fakturaadressen i efterhand kommer vi att debitera 300 kr.

Observera att medlemskap måste ansökas i samband med anmälan till utbildningen för att det rabatterade utbildningspriset skall gälla. Detta kan ej göras i efterhand. Har du ett aktivt medlemskap erhåller du automatiskt det lägre utbildningspriset.

Om du får förhinder kan du överlåta din plats alternativt ha den innestående till ett annat tillfälle, dock alltid i mån av plats.

Dina uppgifter

Faktureringsadress

Nationella partners: