Styrelsearbete och ägarstyrning i scaleup-fasen

Fördjupa dig i hur man med aktiv ägarstyrning och professionellt styrelsearbete bygger och säkrar bolagsvärde i tillväxtbolag, med specifik tyngdpunkt på och scaleup-fasen.

Under en tillväxtresa är frågorna för både ägare och styrelse många. Extra kännbart blir det tidigt i bolagets utveckling under uppskalningsfasen, då ofta grundare och investerare ska hitta varandra och styra gemensamt både i ägarstyrningen och via styrelsearbetet. Därför är det viktigt att förstå varandras respektive roller och de specifika förhållanden och aktiviteter som rör dessa bolag. Under den här utbildningen får du som ägare eller styrelsemedlem i ett tillväxtbolag den fördjupade kunskap du behöver för att bygga och säkra värde under resans gång.

Utbildningen innehåller

Fördjupad förståelse och praktiska verktyg inom de områden som specifikt rör tillväxtbolagens potential och utmaningar;ägardirektiv, aktieägaravtal, styrelseformering och ersättning, finansiering/kapitalanskaffning samt hur man i praktiken kan bygga upp ägarstyrning och styrelsearbete i takt med bolagets behov.

I utbildningen varvas föreläsning med erfarenhetsutbyte och gruppövningar. Det som tas upp på utbildningen kan direkt omsättas i praktiken och inkluderar material med arbetsupplägg och mallar. 

Upplägg

 • Vad utmärker scaleup/tillväxtbolag – förutsättningarna och värdepotentialen

 • Bolagsorganens roller och samverkan– specifika praktiska ansvar

 • Legala ansvarssituationer att ha extra fokus på

 • Specifika ägar- och styrelseaktiviteter, bl. a ägardirektiv, aktieägaravtal/investeringsavtal, styrelsebemanning och ersättning samt finansiering/kapitalanskaffning

 • Hur arbeta smart med aktivt ägande och aktivt styrelsearbete i praktiken – i takt med bolagets behov

Vad uppnås?
Fördjupad förståelse, övning och praktiska verktyg inom de områden i bolagsstyrningen som specifikt rör tillväxtbolagens potential och utmaningar samt hur ägarnas och styrelsen kan arbeta för att driva och säkra värdetillväxt. Efter genomförd utbildning kommer du att erhålla ett intyg från Vocati och Styrelseakademien att du deltagit.

För vem?
Utbildningen lägger extra tyngdpunkt på ägar- och styrelserollerna men är lika värdefull även för andra roller runt tillväxtbolagen för att förstå helheten och bygga och säkra värde utifrån detta.

 • Ägare och styrelseledamöter i tillväxtbolag

 • Investeringsansvariga och utsedda styrelseledamöter i portföljbolag

 • Vd, revisor och rådgivare i nätverken runt tillväxtbolagen

 • Potentiella investerare/ägare och styrelseledamöter i tillväxtbolag

Förkunskaper
Vi ser gärna att du gått Styrelseakademiens grundutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet, eller motsvarande utbildning, alternativt att du genom att vara ägare och/eller styrelseledamot i ett eller flera uppdrag så att du känner dig trygg med grunderna i den svenska bolagsstyrningen.

 • profile

  Åsa Otterlund

  Lärare
  Åsa har bred erfarenhet av ägar- och styrelseroller från noterade- såväl som onoterade bolag i många branscher och föreningsverksamhet.
  Läs mer
 • Så tycker våra tidigare deltagare

  • Inom mina investeringsnätverk möter jag många tillväxtbolag som inte arbetar aktivt med ägarstyrning och ser styrelsen som ett verktyg för tillväxt. Utbildningen gav mig konkreta tips som jag direkt fick nytta av.

   Sofia Svensk Karlsson

   Account Executive, Microsoft
  • Här belystes de unika förutsättningarna med uppskalningar – och hur man bäst kan hjälpa och styra företag i den fasen. Dialogen och gruppövningarna med de andra deltagarna fann jag mycket värdefulla.

   Eja Tuominen

   CEO Sustainable Autonomous Mobility Systems

  För mer information

  Kontakta Åsa Otterlund, lärare, på 070-299 1550, asa.otterlund@vocati.se eller Camilla Åkerhielm på 08-400 250 10, camilla.akerhielm@styrelseakademien.se om du har frågor.

  Försäljningsvillkor
  Läs våra försäljningsvillkor här.