7.6 Försäkring

Många bolag väljer att teckna en vd- och styrelseansvarsförsäkring. Försäkringens syfte är i första hand att skydda de försäkrade individerna, det vill säga styrelseledamöterna och andra ledande företrädare, mot följderna av personligt ansvar. Styrelse och vd kan, som nämnts tidigare, tilldömas ett personligt betalningsansvar och därigenom riskera både privatekonomi och personliga tillgångar. Under de senaste åren har kraven från myndigheter, aktieägare och andra intressenter ökat, samtidigt som medvetenheten om möjligheten att utkräva ansvar vuxit. Risken för krav mot styrelsen eller andra ledande företrädare är idag högre än vad den tidigare varit.