4.1 Antal ledamöter

En styrelse bör vara tillräckligt stor för att ge utrymme för en mångsidig sammansättning av ledamöternas kompetens- och erfarenhetsbakgrund. Samtidigt bör den inte vara större än att goda förutsättningar skapas för ett effektivt lagarbete med stark delaktighet och ett personligt ansvarstagande av varje ledamot.