4.4 Vd och övrig bolagsledning i styrelsen

En strikt ansvarsfördelning mellan styrelse och bolagsledning är en hörnpelare i den svenska modellen för bolagsstyrning. En tydlig personmässig uppdelning mellan rollerna som styrelse respektive bolagsledning underlättar att upprätthålla denna ansvarsfördelning.