5.5 Att tänka på innan du tackar ja till en styrelseplats

Att bli tillfrågad om ett styrelseuppdrag är ett bevis på att du har ett stort förtroende hos ägarna. Det är naturligtvis hedrande men innan du tackar ja behöver du inhämta information kring företaget och ställa ett antal frågor, både till ägarna, valberedningen som föreslagit dig och inte minst till dig själv. Här följer förslag på områden att undersöka.