9.1 Syfte med utvärdering av styrelsen

En styrelses arbete och prestationer bör regelbundet utvärderas genom en systematisk och strukturerad process. Utvärderingen bör i första hand ses som ett led i styrelsens eget arbete för att förbättra sina prestationer men också som en del av styrelsens avrapportering till ägarna och som ett underlag för nomineringsarbetet inför kommande styrelseval.