Nätverk i Västsverige

I nätverken utbyter Styrelseakademiens medlemmar kunskaper och erfarenheter om styrelsearbete och bolagsstyrning i mindre grupper. Det finns nätverk för dig som har en specifik roll, medan andra nätverk är öppna för alla medlemmar.

Vid frågor kontakta oss här >>


- STYRELSEORDFÖRANDE 
Nätverket för styrelseordförande är en arena för att träffas och utbyta erfarenheter om utveckling av bolagsstyrning och värdeskapande styrelsearbete genom ordföranderollen. Alla deltagare är ordförande i minst en styrelse.
Aktuella datum >>

- INVESTERARNÄTVERK FÖR STYRELSEARBETE
Investerare bidrar med ägarkapital, men även genom värdeskapande styrelsearbete och rätt styrelserekryteringar. Nätverket är en arena för att utbyta kunskap och erfarenheter om värdetillväxt genom styrelsearbetet. Alla deltagare arbetar med investeringar.
Aktuella datum >>

- STYRELSENÄTVERK I VÄST 
Ett nätverk där du träffar styrelseaktiva, ägare och VD från verksamheter i hela Fyrbodal, som utbyter kunskaper och erfarenheter utifrån olika teman. 
Aktuella datum >>

- EKENS STYRELSENÄTVERK
På Ekens styrelsenätverk i Alingsås träffar du styrelseaktiva, ägare och VD från verksamheter i och kring Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och Lerum. Utifrån olika teman utbyter vi kunskaper och erfarenheter om styrelsearbete, bolagsstyrning och tillväxt.
Aktuella datum >>

- VD-NÄTVERK FÖR OFFENTLIGT ÄGDA BOLAG
Som VD i ett offentligt bolag ställs du inför särskilda utmaningar. I det här nätverket är alla i samma roll och hjälps åt med att utveckla bolagsstyrningen och styrelsearbetet genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Aktuella datum >>

- STIFTELSENÄTVERK
Stiftelsenätverket är till för dig som arbetar i styrelsen eller är företrädare för en stiftelse. Här utbyter vi kunskaper och erfarenheter om styrning, utveckling och värdeskapande styrelsearbete i stiftelser.
Aktuella datum >>

- VALBEREDNINGSNÄTVERK
På nätverket för valberedare utbyter vi kunskaper och erfarenheter om valberedarens roll såsom planering, uppföljning och rekrytering som lägger grunden för ett värdeskapande styrelsearbete. Alla deltagare arbetar med valberedning.
Aktuella datum >>

- SKARABORGS STYRELSENÄTVERK
I Skaraborgs styrelsenätverk träffar du styrelseaktiva, ägare och VD från verksamheter i Skaraborg. Utifrån olika teman utbyter vi kunskaper och erfarenheter om styrelsearbete, bolagsstyrning och tillväxt.
Aktuella datum >>

- NÄTVERK FÖR MINDRE NOTERADE BOLAG
Nätverket är en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om bolagsstyrning och värdeskapande styrelsearbete i noterad miljö. Alla deltagare är ordförande eller VD i ett eller flera mindre noterade bolag.
Aktuella datum >>

- AFFÄRSÄNGELNÄTVERK I SKARABORG
Nätverket för affärsänglar träffas i Lidköping. Nätverket är en inspirerande arena för utbyte av kunskaper och erfarenhet och vid varje tillfälle möter du pitchande bolag. 
Aktuella datum >>


Samarbetspartners i Västsverige:


Besöksadress:
World Trade Center, plan 7
Mässans Gata 10, Göteborg
Kontakt >>

Organisationsnummer föreningen:
855100-2887