Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETET FÖR AKTIEBOLAG (SME)

Ge dig själv en kvalitetsstämpel. Bli en certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning av företagets utveckling.

CERTIFIERINGSUTBILDNING

Förening:
För mer information se kalender
Pris:

Medlemspris 15 900 sek + moms
Icke medlemspris 17 900 sek + moms

Du kan gå utbildningen online eller i klassrum. I avgiften ingår dokumentation och litteratur.


ONLINE
Föredrar du att delta online har vi fler tillfällen att välja på, se datum och mer information här.

ANMÄLAN ÄR BINDANDE
Om du får förhinder kan du överlåta din plats alternativt ha den innestående till ett annat tillfälle, dock alltid i mån av plats och det tillkommer en ombokningsavgift.

VARFÖR SKA DU GÅ VÅR UTBILDNING

 • Stärker din kunskap och trygghet i styrelserummet
 • Ökar din förståelse för styrelsearbete i praktiken
 • Kompetensförsörjning och erfarenhetsutbyte med deltagarna och våra erfarna lärare
 • Bli en certifierad styrelseledamot. Certifieringen är en unik kvalitetsstämpel och meriterande när ägare och valberedningar söker nya ledamöter. 
 • Ypperligt tillfälle att träffa andra och bredda ditt styrelsenätverk.
 • Varje år väljer mer än 1 000 styrelseledamöter i svenska bolag att gå denna branschledande utbildning och 99,3 procent rekommenderar vår ​styrelseutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet.
 • Du får möjlighet att fräscha upp dina kunskaper och känna dig trygg i framtida styrelseuppdrag

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Lärarledd utbildning där vi blandar teori och praktik. Grupparbeten, case och hög interaktivitet bland deltagare och våra ackrediterade lärare. Inga förkunskaper eller specifika förberedelser krävs.

VAD FÖRVÄNTAR VI OSS AV DIG SOM DELTAGARE

 • Deltar aktivt och bidrar med din egen erfarenhet. 
 • Att du lämnar kontoret utanför när du är på utbildning (tex. stäng av dator och mobilen i den mån det går). 
 • Om du går online är förutsättning att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört. 
 • Eget engagemang och ansvar samt att du deltar 100% under hela utbildningen.

CERTIFIERING
Efter avslutad utbildning erbjuds du att skriva en digital tentamen.Vid godkänt resultat erhåller du en certifiering som styrelseledamot.

> Läs mer om certifiering 

LÄRARE
> Läs mer om våra ackrediterade lärare

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt.

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelse­Akademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Rätt fokus i styrelsearbetet genomförs av StyrelseAkade­miens ackrediterade lärare, som alla har erkänt goda kun­skaper inom svensk bolagsstyrning samt egna erfarenheter av styrelsearbete. Varje år väljer därför mer än 1 000 styrelseledamöter i svenska bolag att gå denna branschledande utbildning som genomförs på ett 20-tal orter i hela landet.

Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning: hur du får rätt beman­ning, rätt styrning och inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan.

I utbildningen ingår även en möjlighet att certifiera dig som styrelseledamot. Det innebär att du efter avslutad utbildning gör en tentamen. Om du klarar tentamen får du ett bevis på att du är certifierad styrelseledamot.  

StyrelseAkademien är den normgivande organisationen för professionellt styrelsearbete i Sverige. Vår certifiering ger dig en unik kvalitetsstämpel som är meriterande när ägare och valberedningar söker styrelse­ledamöter.

Vi kan även genomföra utbildningen specifikt för ditt bolag och anpassa den efter era utmaningar. Kontakta närmaste förening för mer information.

   

KURSINNEHÅLL

Rätt styrning

 • Bolagsstyrning
 • Ägarnas roll
 • Styrande dokument

Rätt bemanning

 • Valberedningen
 • Styrelsen

Rätt inriktning

 • Strategi för bolaget
 • Bolagets samhällsansvar
 • Kontroll av bolagets skötsel
 • Samordning med bolagets vd
 • Information till intressenter

Rätt arbetssätt

 • Styrelsens arbetsformer
 • Styrelsens ansvar
 • Utvärdering av styrelsen
   

DENNA UTBILDNING RIKTAR SIG TILL DIG SOM

 • vill uppdatera dina kunskaper eller lära dig grunderna inom den lagstiftning som styrelsens arbete vilar på

 • har påbörjat ditt styrelsearbete och nu
  vill få hjälp med struktur och verktyg för att kunna arbeta effektivare

 • äger ett företag eller jobbar som vd och vill få en bättre förståelse för styrelsens roll och ansvar

 

 

 

 


"Utbildningen var en perfekt mix av teoretiska och praktiska exempel ledd av en mycket kunnig lärare. Online-formatet gjorde utbildningen mycket tidseffektiv och fungerade över all förväntan där även mingel med gruppen och nya kontakter möjliggjordes på ett effektivt sätt."
 

Erik Engström


"
Läraren var fantastisk på att varva teori med exempel och egna erfarenheter och att säkerställa att alla fick förutsättningar att lära sig. Av StyrelseAkademin blir man dessutom certifierad efter godkänt test. Det känns bra att få den kvalitetsstämpeln!"
 

Anneli Carlström

Nationella partners: