Rätt Fokus i Styrelsearbetet SME

Certifiering

Certifiera dig som professionell styrelseledamot

Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt. Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet.

Vår populära grundläggande certifieringsutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet SME är en allmänbildande styrelseutbildning för alla som vill lära sig mer om styrelsearbete och svensk bolagsstyrning. Varje år väljer därför mer än 2 000 styrelseledamöter i svenska bolag att gå denna branschledande utbildning som genomförs på ett 20-tal orter i hela landet och online. Och 99,3 procent rekommenderar den till andra.

Om utbildningen

Pedagogiskt upplägg

Lärarledd utbildning där vi blandar teori och praktik. Grupparbeten, case och hög interaktivitet erbjuds bland deltagare och våra ackrediterade lärare. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning: hur du får rätt styrning, rätt bemanning, rätt inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan.

Rätt styrning

Bolagsstyrning Ägarnas roll Styrande dokument

Rätt bemanning

Valberedningen Styrelsens sammansättning

Rätt inriktning

Företagets samhällsansvar Affärsstrategisk styrning VD-styrning Uppföljning och kontroll Information

Rätt arbetssätt

Styrelsens ansvar Styrelsens arbetsformer Utvärdering av styrelsen

För vem?

Primärt vänder sig utbildningen till styrelseledamöter, blivande styrelseledamöter, ägare, ledningsgrupper och valberedningar. Men självklart kan även ekonomichefer, rådgivare, jurister och andra specialister ha nytta av utbildningen att fördjupa sina styrelsekunskaper för att tillföra värde till verksamheter eller i sina styrelseuppdrag.

Passar dig som vill...

 • Stärka din kunskap och trygghet i styrelserummet

 • Öka din förståelse för styrelsearbete i praktiken

 • Utbyta erfarenheter med deltagarna och våra erfarna lärare

 • Bli en certifierad styrelseledamot. Certifieringen är en unik kvalitetsstämpel och meriterande när ägare och valberedningar söker nya ledamöter.

 • Träffa andra och bredda ditt styrelsenätverk.

 • Fräscha upp dina kunskaper och känna dig trygg i framtida styrelseuppdrag

Certifiering

I utbildningen ingår även en möjlighet att certifiera sig som styrelseledamot. Det innebär att du efter avslutad utbildning gör en tentamen. Om du klarar tentamen får du ett bevis på att du är certifierad styrelseledamot. Vår certifiering har ett högt meritvärde och är en unik kvalitetsstämpel när ägare och valberedningar söker nya ledamöter. Certifikatet är digitalt och kan delas i sociala kanaler eller skrivas ut.

Styrelseakademien är den normgivande organisationen för professionellt styrelsearbete i Sverige. Utbildningens innehåll och certifieringen är godkänd av ecoDa, European Confederation of Directors Associations.

Läs mer om certifieringen

Utbildningsmaterial

Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelseakademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Praktisk information

Inga förkunskaper eller specifika förberedelser krävs.

Vad förväntar vi oss av dig?

Att du...

 • deltar aktivt och bidrar med din egen erfarenhet.

 • lämnar kontoret utanför när du är på utbildning (tex. stäng av dator och mobilen i den mån det går).

 • deltar med engagemang och eget ansvar samt att du deltar 100% av utbildningstiden (ett krav för att få certifieringen).

Om du går online är det en förutsättning att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört.

Online eller fysisk utbildning?

Utbildningen erbjuds både online och fysisk. Notera vilken form respektive datum är när du väljer tillfälle.

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på utbildningar@styrelseakademien.se.

Försäljningsvillkor

Läs våra försäljningsvillkor här.

Vad tycker tidigare deltagare?

 • Det jag särskilt tog med mig från utbildningen var bredden på deltagare, givande med utbyte från andra sektorer och nätverk, väldigt bra lärare, genomtänkt material, och högt tempo. Inte en lugn stund, och det var kul!

  Marie Jürisoo

  Deputy Director and Operations Director, SEI
 • Kompetenshöjning och väldigt givande diskussioner i gruppen som modererades av en extremt kunnig lärare. Jag tar med mig en hel del nytt men framförallt känner jag mig betydligt tryggare i min egen roll framöver.

  Bo Bauhn

  Ledarskapsutvecklare Wescale Equity AB
 • Läraren lotsade oss med enkelhet genom materialet och gav intressanta och relevanta exempel från verkligheten. Jag känner mig mycket tryggare i min roll som styrelseledamot efter all kunskap jag fick under utbildningen.

  Tilda Sander

  Founder & CEO, Allora Agency

Kommande utbildningar