Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseutbildningar för kommunägda bolag
Datum: 11/9 2022 

Förening

Styrelseutbildningar för kommunägda bolag!

Datum
11/9 2022 

Information
11e september är det dags att gå till valurnorna och i fria val bestämma vilka som skall styra landet, regionen och kommunerna.

Valresultatet i kommunalvalen innebär ofta att mandatfördelningen mellan partierna i kommunfullmäktige förändras med tillhörande förändring i kommunstyrelsen. Det betyder också att förändringarna påverkar vilka som skall ingå i styrelserna i de kommunägda bolagen.

Inom våra tre län, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, finns det 25 kommuner som i sin tur äger sammanlagt över 100 bolag. Efter valet behöver styrelserna oftast utveckla sin styrelsekompetens – bland annat för att förstå skillnaden mellan arbetet i nämnder och i bolagsstyrelser, reglerna i Aktiebolagslagen och för att få en god samverkan i respektive styrelse.

Efter valen 2014 respektive 2018, fick vi förtroendet att utbilda 17 av dessa 25 kommuners egna bolag, totalt ca 315 deltagare/val. Vi jobbar nu med att skapa kontakter för att vi skall få förtroendet igen av de som anlitat oss tidigare och hos dem som vi hittills inte nått ut till.

Vårt erbjudande kommer att bestå av endags-, tvådagars respektive skräddarsydda utbildningar. Nils-Erik Persson kan svara på frågor i sammanhanget på tel 0708 574147 eller via 
sydost@styrelseakademien.se

Nationella partners: