Fokus : Digitalisering, styrning och ledning

Digital teknik förändrar förutsättningarna för de flesta verksamheter. Denna utbildning ger in djupare insikt i digitaliseringens påverkan på styrning och ledning av organisationer.

Om utbildningen

Kortare fokusutbildningar i specifika ämnen

Styrelseakademiens fokusutbildningar ger en summerad överblick över ett specifikt ämne. Du får tillräcklig insikt och förståelse för att avgöra om frågan är relevant och prioriterad för de bolag där du arbetar i styrelsen, och vilka resultat som kan uppnås genom att arbeta med området.

Utbildningen ges online under en timme med lärarledd föreläsning och möjlighet för frågor och diskussion. Litteraturtips ges även för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Innehåll

Fokus ligger på nuvarande utvecklingsmönster men också på lärdomar från tidigare teknikskiften som vi kan användas oss utav i vårt pågående arbete med digitalisering.

Föreläsningen sammanfattar den viktigaste forskningen och vad detta betyder för det vardagliga arbetet med digitalisering och styrning.

Praktisk information

Förkunskaper

Inga förkunskaper eller specifika förberedelser krävs. Denna fokusutbildning är uppdelad i två tillfällen som kompletterar varandra. Du behöver inte ha gått del 1 för att delta på del 2..

Utbildningen ges online via Zoom. En förutsättning är att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört.

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på utbildningar@styrelseakademien.se.

Försäljningsvillkor

Läs våra försäljningsvillkor här.

Kommande utbildningar