Fokusutbildningar

Våra Fokusutbildningar är kortare onlineutbildningar, på en timme, där vi fokuserar på ett specifikt ämne såsom förändringsmotstånd, strategisk prissättning samt digitalisering, styrning och ledning.

Utbildningarna ger en summerad överblick över det aktuella ämnet. Du får tillräcklig insikt och förståelse för att avgöra om frågan är relevant och prioriterad för de bolag där du arbetar i styrelsen, och vilka resultat som kan uppnås genom att arbeta med området.

Ämnen

Lärare

  • profile

    Einar Iveroth

    Universitetslektor, Uppsala Universitet

Einar är universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen på Uppsala Universitet. Han är forskare inom områdena digitalisering, organisationsförändring och förändringsledning, management control samt strategiska prissättnings- och prismodeller.

Andra utbildningsnivåer

Certifieringsutbildning

Vår grundläggande certifieringsutbildning passar dig som är, ska eller vill bli medlem i en styrelse. Utbildningen finns för såväl små och medelstora bolag, som noterade och kommunalt ägda bolag.

Läs mer

Fördjupningsutbildning

Har du redan gått vår certifieringsutbildning eller har motsvarande kunskap, kan du öka din kompetens ytterligare i någon av våra fortsättningsutbildningar.

Läs mer

Högre utbildning

Vill du ta nästa steg i din styrelsekarriär så är vår Högre utbildning i styrelsearbete väl investerad tid.

Läs mer