Fokus : Förändringskommunikation

En av de mest centrala aspekterna i förändringsarbete är olika typer av kommunikation.

Framgångsrika förändringsprocesser utmärker sig genom att de har ett strategiskt och genomtänkt förhållningssätt till hur förändringskommunikation kan hanteras.

Om utbildningen

Kortare fokusutbildningar i specifika ämnen

Styrelseakademiens fokusutbildningar ger en summerad överblick över ett specifikt ämne. Du får tillräcklig insikt och förståelse för att avgöra om frågan är relevant och prioriterad för de bolag där du arbetar i styrelsen, och vilka resultat som kan uppnås genom att arbeta med området.

Utbildningen ges online under en timme med lärarledd föreläsning och möjlighet för frågor och diskussion. Litteraturtips ges även för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Innehåll

Denna utbildning går igenom de mest centrala beståndsdelarna i framgångsrik förändringskommunikation.

Praktisk information

Förkunskaper

Inga förkunskaper eller specifika förberedelser krävs.

Utbildningen ges online via Zoom. En förutsättning är att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört.

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på utbildningar@styrelseakademien.se.

Försäljningsvillkor

Läs våra försäljningsvillkor här.

Kommande utbildningar