Fokus : Förändringsledningens vanligaste fallgropar del 1

Idag lever verksamheter i en alltmer komplex värld där förändring är ständigt närvarande. Förmågan att kunna styra och leda förändringsprocesser är i denna verklighet alltmer central. Samtidigt är förändringsledning inte något nytt och vi har genom forskning lärt oss de vanligaste fallgroparna. Denna utbildning fokuserar just på de vanligaste fällorna och hur du kan undvika dem.

Om utbildningen

Kortare fokusutbildningar i specifika ämnen

Styrelseakademiens fokusutbildningar ger en summerad överblick över ett specifikt ämne. Du får tillräcklig insikt och förståelse för att avgöra om frågan är relevant och prioriterad för de bolag där du arbetar i styrelsen, och vilka resultat som kan uppnås genom att arbeta med området.

Utbildningen ges online under en timme med lärarledd föreläsning och möjlighet för frågor och diskussion. Litteraturtips ges även för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Förändringsledning är ett stort område så denna kortutbildning är uppdelad i två delar. Se även Förändringsledningens vanligaste fallgropar del 2.

Innehåll

Utbildningen utgår ifrån förändringsledningsforskning under de senaste decennierna fram till idag och lyfter de vanligaste fällorna inom området och tips på hur du kan hantera och undvika dessa..

Del ett och två av denna kortutbildning kompletterar varandra och ger en fullständig bild på ämnet.

Praktisk information

Förkunskaper

Inga förkunskaper eller specifika förberedelser krävs. Denna fokusutbildning är uppdelad i två tillfällen som kompletterar varandra. Du behöver inte ha gått del 1 för att delta på del 2..

Utbildningen ges online via Zoom. En förutsättning är att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört.

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på utbildningar@styrelseakademien.se.

Försäljningsvillkor

Läs våra försäljningsvillkor här.

Kommande utbildningar