Fokus : Förändringsledningens vanligaste fallgropar del 2

Detta är den andra och avslutande delen som berör förändringsledningens vanligaste fallgropar. Den första delen var bara början. I och med denna sista del kommer du ha en komplett översikt över vad som är de vanligaste fallgroparna i förändringsledning och hur du kan undvika dem.

Om utbildningen

Kortare fokusutbildningar i specifika ämnen

Styrelseakademiens fokusutbildningar ger en summerad överblick över ett specifikt ämne. Du får tillräcklig insikt och förståelse för att avgöra om frågan är relevant och prioriterad för de bolag där du arbetar i styrelsen, och vilka resultat som kan uppnås genom att arbeta med området.

Utbildningen ges online under en timme med lärarledd föreläsning och möjlighet för frågor och diskussion. Litteraturtips ges även för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Innehåll

Fokuset ligger på att ta ut de sista men viktigaste russinen ur kakan från förändringsledningsforskning under de senaste decennierna fram till idag.

Del ett och två av denna kortutbildning kompletterar varandra och ger en fullständig bild på ämnet. Men det går utmärkt att gå denna andra del utan att ha gått den första delen.

Praktisk information

Förkunskaper

Inga förkunskaper eller specifika förberedelser krävs. Denna fokusutbildning är uppdelad i två tillfällen som kompletterar varandra. Du behöver inte ha gått del 1 för att delta på del 2..

Utbildningen ges online via Zoom. En förutsättning är att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört.

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på utbildningar@styrelseakademien.se.

Försäljningsvillkor

Läs våra försäljningsvillkor här.

Kommande utbildningar