Fokus : Förändringsmotstånd

Förändringsmotstånd finns i alla typer av förändringsprocesser – stora som små. I denna utbildning får du en djupare insikt i varför förändringsmotstånd uppkommer och framför allt hur du kan undvika att motstånd uppkommer.

Om utbildningen

Kortare fokusutbildningar i specifika ämnen

Styrelseakademiens fokusutbildningar ger en summerad överblick över ett specifikt ämne. Du får tillräcklig insikt och förståelse för att avgöra om frågan är relevant och prioriterad för de bolag där du arbetar i styrelsen, och vilka resultat som kan uppnås genom att arbeta med området.

Utbildningen ges online under en timme med lärarledd föreläsning och möjlighet för frågor och diskussion.

Innehåll

Utbildningen fokuserar inte bara på hur man hanterar enskilda individers reaktioner gentemot förändring men framför allt på hur man strategiskt kan förhindra att förändringsmotstånd uppkommer.

Föreläsningen sammanfattar den viktigaste forskningen och vad detta betyder för det vardagliga arbetet med förändringsarbete och motstånd.

Praktisk information

Förkunskaper

Inga förkunskaper eller specifika förberedelser krävs.

Utbildningen ges online via Zoom. En förutsättning är att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört.

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på utbildningar@styrelseakademien.se.

Försäljningsvillkor

Läs våra försäljningsvillkor här.

Kommande utbildningar