Fokus : Strategisk prissättning och innovativa prismodeller

Hur man sätter pris är avgörande för alla verksamheter. Denna utbildning visar på hur du kan tänka strategiskt och annorlunda i din prissättning och hur du kan utveckla innovativa prismodeller.

Om utbildningen

Kortare fokusutbildningar i specifika ämnen

Styrelseakademiens fokusutbildningar ger en summerad överblick över ett specifikt ämne. Du får tillräcklig insikt och förståelse för att avgöra om frågan är relevant och prioriterad för de bolag där du arbetar i styrelsen, och vilka resultat som kan uppnås genom att arbeta med området.

Utbildningen ges online under en timme med lärarledd föreläsning och möjlighet för frågor och diskussion. Litteraturtips ges även för den som vill fördjupa sig ytterligare.

För den som vill lära mer har vi även en fördjupningsutbildning i ämnet, Ökat fokus: Strategisk prissättning.

Innehåll

Utbildningen grundar sig i över 10 års forskning där bland annat Ericsson varit med. Efter föredraget ges möjlighet för frågor och diskussion.

Utbildningen innefattar både praktiska exempel och modeller.

Praktisk information

Förkunskaper

Inga förkunskaper eller specifika förberedelser krävs.

Utbildningen ges online. En förutsättning är att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört.

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på utbildningar@styrelseakademien.se.

Försäljningsvillkor

Läs våra försäljningsvillkor här.

Kommande utbildningar