Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunalt ägda bolag

Certifiera dig som professionell styrelseledamot

Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunalt och regionalt ägda bolag ger dig grunderna i styrelsearbetet. Utbildningen täcker det du behöver veta om ägar- och bolagsstyrning, för att skapa en effektiv organisation och processer där ägardirektivet blir styrande. Basen är kommu­nallagen, allbolagens och aktiebolagslagens villkor, där det gäller att veta vilken lag som tar över i vilken situation och att uppfatta skillnaden mellan nämndsuppdraget och bolags­uppdraget.

Utbildningen fokuserar på styrelsens värdeskapande insatser och kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete.

Om utbildningen

Pedagogiskt upplägg

Lärarledd utbildning där vi blandar teori och praktik. Grupparbeten, case och hög interaktivitet bland deltagare och våra ackrediterade lärare. Inga förkunskaper eller specifika förberedelser krävs.

Styrelseakademiens ackrediterade lärare har erkänt goda kunskaper inom svensk bolagsstyrning samt en gedigen erfarenhet av styrelsearbete i såväl offentliga som privat ägda bolag.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i fyra block och fokuserar på hur du får rätt samspel, rätt styrning och inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan.

Rätt styrning

Bolagsstyrning i kommunala bolag Ägarnas roll Styrande dokument

Rätt samspel

Partiernas nominering Kommunfullmäktiges roll Styrelsens sammansättning

Rätt inriktning

Strategi för bolaget Kontroll av bolagets skötsel Samordning med bolagets vd Information till intressenter

Rätt arbetssätt

Styrelsens arbetsformer Styrelsens ansvar Utvärdering av styrelsen

För vem?

 • För dig som har påbörjat ditt styrelsearbete för ett kommunalt bolag och nu vill få hjälp med struktur och verktyg för att kunna arbeta effektivare

 • För dig som arbetar som vd för ett kommunalt ägt bolag och vill få en bättre förståelse för styrelsens roll och ansvar

 • För dig som redan har praktisk erfarenhet av styrelsearbete, och nu vill lära dig grunderna inom den lagstiftning som styrelsens arbete i ett kommu­nalt ägt bolag vilar på

Passar dig som vill...

 • stärka din kunskap och trygghet i styrelserummet

 • öka din förståelse för styrelsearbete i praktiken

 • ta del av erfarenhetsutbyte med deltagarna och våra erfarna lärare

 • bli en certifierad styrelseledamot. Certifieringen är en unik kvalitetsstämpel och meriterande när ägare och valberedningar söker nya ledamöter.

 • få ett ypperligt tillfälle att träffa andra och bredda ditt styrelsenätverk.

 • fräscha upp dina kunskaper och känna dig trygg i framtida styrelseuppdrag

Certifiering

I utbildningen ingår även en möjlighet att certifiera sig som styrelseledamot. Det innebär att du efter avslutad utbildning gör en tentamen. Om du klarar tentamen får du ett bevis på att du är certifierad styrelseledamot. Vår certifiering har ett högt meritvärde och är en unik kvalitetsstämpel. Certifikatet är digitalt och kan delas i sociala kanaler eller skrivas ut.

Styrelseakademien är den norm­givande organisationen för professionellt styrelsearbete i Sverige. Vår certifiering ger en unik kvalitetsstämpel som visar att man har alla formella kunskaper som krävs för att genomföra sitt uppdrag.

Läs mer om certifieringen

Utbildningsmaterial

Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelseeakademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Praktisk information

Förkunskaper

Inga förkunskaper eller specifika förberedelser krävs.

Vad förväntar vi oss av dig?

Att du...

 • deltar aktivt och bidrar med din egen erfarenhet.

 • lämnar kontoret utanför när du är på utbildning (tex. stäng av dator och mobilen i den mån det går).

 • deltar med engagemang och eget ansvar samt att du deltar 100% av utbildningstiden (ett krav för att få certifieringen).

Om du går online är förutsättning att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört.

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på utbildningar@styrelseakademien.se.

Försäljningsvillkor

Läs våra försäljningsvillkor här.

Kommande utbildningar