Styrelsens roll i bolagets förändrings- och innovationskraft

Den här fördjupningsutbildningen ger dig förståelse och verktyg för att bidra till bolagets förmåga till förändring och innovationsutveckling för ökad konkurrenskraft.

Om utbildningen

Världen upplevs som snabbrörlig, föränderlig och komplex. Alla bolagets resurser behövs för att navigera och parera i ett nytt affärslandskap. Vi går igenom hur styrelsen kan vässa sin förmåga att hantera och stötta bolaget i den kontexten utan att tappa fotfästet.

Vi ser vilka validerade och beprövade verktyg och metoder som du kan lägga till i den strategiska verktygslådan.

När vi ska navigera i en föränderlig värld använder vi liknande sätt som vi gör i innovationsutveckling. Innovation bör finnas på alla tillväxtföretags agenda – styrelsens strategiagenda. Det vi tar upp är lika relevant för hur ni i styrelsen kan arbeta och bidra till bolagets innovationskraft för en hållbar affär.

Innehåll

 • Hur vi kan definiera företagets värdeskapande och arbeta med affärsmodellsinnovation.

 • Vad som skiljer förutsättningarna åt mellan befintlig och framtida affärsmodeller.

 • Vi går igenom hur människor beter sig i osäkerhet och hur styrelsen kan leda i den kontexten.

 • Fallgropar och framgångsfaktorer för lyckad förändringsledning.

 • Under kursen kommer vi diskutera, resonera och dela med oss av våra erfarenheter.

 • Varmt välkommen till en utbildning med bolagets framtid i fokus!

 • profile

  Petra Palmgren Lindwall

  Lärare

 • Petra Palmgren Lindwall har lång erfarenhet av entreprenörs- och intraprenörskap i SME-bolag och stora internationella företag i olika branscher. Hon har arbetat med förändringledning, innovation och strategiutveckling de senaste 30 åren och de senaste 18 åren utifrån ett styrelseperspektiv. Under sex år arbetade Petra på Chalmers med kommersialisering av forskning och tech-innovationer i snabbväxande och kapitalintensiva start-up-bolag

  Praktisk information

  Du bör ha gått certifieringsutbildningen "Rätt fokus i styrelsearbetet" eller ha motsvarande kunskaper om styrelsearbete.


  Vill du veta mer?

  Kontakta arrangerande förening/förening i ditt område. Våra föreningar >>
  Eller mejla till: utbildningar@styrelseakademien.se