Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseakademien Västsverige
E-post: vastsverige@styrelseakademien.se

Jan Lindblom

Verksamhetsledare 
2018 -

Jan Lindblom

E-post
LinkedIn
Mobil | 0735 40 15 28

Ann Hellner

Administratör 
2014 -

Ann Hellner

E-post
LinkedIn
Mobil | 0761 97 99 30 

Ingrid Alestig

Verksamhetsutvecklare
2021- 

Ingrid Alestig

E-post
LinkedIn
Mobil | 0733 74 11 65

Tarja Kälvelid

Verksamhetsutvecklare
2022 - 

Tarja Kälvelid

E-post
LinkedIn
Mobil | 0733 26 84 46

_______________________________

Besöksadress |

StyrelseAkademien Västsverige
World Trade Center, plan 7
Mässans Gata 10
Göteborg

Fakturaadress |

StyrelseAkademien Västsverige Service AB 
Box 5243  
402 24 Göteborg 

Organisationsnummer föreningen |
855100-2887
_______________________________

StyrelseAkademien Västsveriges Personuppgiftsbiträde är:
Jan Lindblom, StyrelseAkademien Västsverige, mailadress: jan.lindblom@styrelseakademien.se

________________________________________

VÄGEN TILL EN VÄRDESKAPANDE STYRELSE

Vi vill bidra till ökad tillväxt i vår region och hjälpa företag att få struktur på sin bolagsstyrning. Det gör vi genom utbildning, styrelseutvärderingar och ett brett nätverk där våra medlemmar kan mötas, byta erfarenheter och ta vara på varandras kompetenser.

Det här är en förening med mångfald både vad gäller kunskap och erfarenhet. För att fler ska få möjlighet att delta på våra nätverksträffar lyfter vi aktuella ämnen både på frukostmöten, lärorika luncher och seminarier.

Välkommen till våra träffar och som medlem till vår förening.

Hans Bergenheim
Ordförande StyrelseAkademien Västsverige

Styrelsen

Hans Bergenheim

 

Ordförande
2020 - (Ledamot 2019 -)

Hans Bergenheim
E-post
LinkedIn

Hans har mångårig erfarenhet som vd inom finans, försäkring och hälsa. Hans har också 25 års erfarenhet av styrelsearbete som ordförande och ledamot i bolag av varierande storlek och allt från börsbolag, statliga bolag till startup och familjeföretag. Hans har ett starkt fokus på utveckling och resultat. Han har en omvittnad förmåga i de bolag han engagerat sig att kunna coacha styrelse och ledning från strategier till resultatorienterade aktions.

Maria Källsson

 

Vice Ordförande
2023 - (Ledamot 2022 -)

Maria Källsson
E-post
LinkedIn

Maria fick sitt första styrelseuppdrag i en fristående sparbank vid en ålder av 35 år. Idag är hon ordförande i ägarstiftelsen för Sparbanken i Lidköping. Hon har erfarenheter som VD inom upplevelseindustrin, kultur och reklambyråbranschen. Maria har haft styrelseuppdrag inom kultur, turism och mediasfären i bolag av varierande storlek och ägarstrukturer, kommunala bolag, familjeägda och startup:s. Marias styrka är hennes strategiska förmåga och förmåga att skapa energi och engagemang.

 

Christina Aspested 

   

Ledamot
2020 -
 

Christina Aspestedt
E-post
LinkedIn

Christina är managementkonsult med lång erfarenhet av ledarskap, verksamhetsutveckling och förändringsprocesser i både privat och offentlig verksamhet. Christina har gedigen kompetens av komplexa tjänster som riktar sig till företagskunder. Hon har arbetat med utveckling av strategier, verksamheter, grupper och individer och har verkat som projekt- och förändringsledare. Idag är Christina anställd på Prové AB. Tidigare arbeten som affärschef på Almi Företagspartner Väst och olika roller inom Nordeas företagsmarknad.

Karl Malmström

 

Ledamot
2016 -

Karl Malmström
E-post
LinkedIn

Karl Malmström har mer än 20 års erfarenhet från ett stort antal snabbväxande företag. Karl är ekonom och har en bakgrund som både CFO, CMO och VD i allt från små innovativa bolag till börsbolag. Karl är en visionär strateg med fokus på att bygga värdeskapande strukturer och har erfarenheter genom sina olika roller från en mängd olika branscher. Karl är idag VD och delägare i Goodfellows Group och arbetar dagligen med att hjälpa entreprenörer dra nytta av digitaliseringen. Karl är en relationsbyggare med ett gediget affärsnätverk i både Sverige och internationellt. Karl är gift, har tre barn och två bonusbarn. Fritiden ägnas gärna åt löpning och god mat, helst på resande fot någonstans i världen eller i båten på västkusten.

Lars-Bertil Ekman

 

Ledamot 
2018 - 

Lars-Bertil Ekman
E-post
LinkedIn

Lars-Bertil Ekman har mer än 25 års erfarenhet från samhällsbyggnadsbranschen. Han är civilingenjör Väg och vattenbyggnad från Chalmers. Idag är han VD för Anor fastigheter som utvecklar fastigheter. Han har tidigare haft flera roller inom Vägverket, varit Trafikdirektör, Direktör för koordinering av stadsutveckling samt VD för koncernbolaget Stadshus AB i Göteborgs stad.
Lars-Bertil bor i Trollhättan med hustru och tre barn. 

 

Marianne Nordmark

 

Ledamot 
2020 -

Marianne Nordmark
E-post
LinkedIn

Jag är ekonom och beteendevetare och har sedan 1991 arbetat med affärs- och organisationsutveckling, ledarskap, grupputveckling samt kompetensfrågor. Jag har egen chefserfarenhet både från privat och offentlig sektor. Vidare är jag certifierad UGL-handledare och arrangerar UGL-kurser förlagda till Göteborgsområdet.
Min erfarenhet från styrelsearbete finns framför allt inom den finansiella sektorn, som ordförande i en fristående sparbank, ledamot i Sparbankernas riksförbund samt som ledamot i Kreditgarantiföreningen Social ekonomi men även ett antal styrelseuppdrag i ideella föreningar.

 

 

Ledamot 
2023 -

Sophia Johansson
E-post
LinkedIn


 

 

 

    

 

  

 

Hans Rosenhoff

 

Ordförande
2018 -

Hans Rosenhoff
E-post
LinkedIn

Hans Rosenhoff, civilekonom från Göteborg med bakgrund från ledande befattningar inom byråsidan sedan mer än 20 år, arbetat med FMCG, kedjeföretag, B2B, såväl nationellt som europeiskt. Inriktning MarCom, kommunikations-, varumärkesstrategier, affärsutveckling/innovationer och planning. Idag även verksam inom Search/Rekrytering. Sitter bl a med i Majblommans Riksförbund styrelse. Gillar människor och den spännande tid vi nu har med alla möjligheter. Delar starkt Styrelseakademiens insikter, nyfikenhet och intresse för utveckling. Vill få in mer marknads- och kundfokus i styrelsearbetet.

Ulrika Danielson

 


Ledamot
2022 -

Ulrika Danielson
E-post
LinkedIn
                       

Ulrika Danielson, kommunikationschef och ägaransvarig på Andra AP-fonden. Har drygt tjugo års erfarenhet att i ledande befattningar arbeta med kommunikation och människors utveckling. Har tidigare arbetat bland annat som informations- och HR-chef på AB Lindex. Har erfarenhet av valberedningsarbete genom att i drygt 10 år representerat Andra AP-fonden i ett flertal valberedningar i börsnoterade bolag. Fil. Kand i Informationsteknik vid Göteborgs universitet. Ulrika är övertygad om att grunden till en bra styrelse är ett professionellt valberedningsarbete. 

 

Mats Engström

   

Ledamot
2022 -

Mats Engström
E-post
LinkedIn

Min bakgrund är inom bank och finans, där jag arbetat med olika ledaruppdrag. I huvudsak i rollen som Regionchef Västsverige för Nordea, där arbetet primärt varit riktat gentemot företagsmarknaden och dess olika utmaningar. Bred erfarenhet av förändringsprocesser och organisatoriska frågeställningar utöver finansiella frågor som är min hemmamarknad. Sedan 2019 arbetar jag med ett flertal styrelseuppdrag inom olika branscher och är företagskonsult samt rådgivare inom strategi, ledarskap och finansiering. Har erfarenhet av att vara verksam i några valberedningar och är av uppfattningen att ett gediget valberedningsarbete är nyckeln till ett väl fungerande styrelsearbete. Jur.kand och ekonomistudier vid Lunds Universitet samt managementutbildning vid Insead och därutöver omfattande styrelseutbildning.

Nationella partners: