Insikt om

Under rubriken INSIKT OM hittar du digitala aptitretare inom områdena Styrelsearbete & Styrelseakademien, Medlemskapet, Ordföranderollen, Strategiarbetet, Ekonomi i styrelser, Styrelseutvärdering, Styrelseansvarsförsäkring, Styrelserekrytering och Styrdokument & protokollet. Vilken skillnad gör kunskap inom dessa områden och vad erbjuder Styrelseakademien?

Vid frågor kontakta oss här >>
______

- MEDLEMSKAPET
Lär känna Styrelseakademien och de många möjligheter ett medlemskap ger. För dig som är nyfiken på föreningen, ny medlem eller vill ha hjälp att hitta rätt i föreningens utbud och samtidigt träffa likasinnade.
Aktuella datum >>

- STYRELSEARBETE
På en timme får du insikter i hur man skapar struktur i bolagsstyrning och gör styrelsearbetet värdeskapande. Du får också svar på några vanliga frågor om styrelsearbete.
Aktuella datum >>

- ORDFÖRANDEROLLEN
Ordföranderollen skiljer sig från övriga ledamöters, både formellt och praktiskt Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat, bedrivs effektivt och är värdeskapande.
Aktuella datum >>

- STRATEGIARBETE 
En av styrelsens viktigaste uppgifter är strategiarbetet, som är avgörande för bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Men hur jobbar man på ett bra sätt med strategi och tillväxtagenda?
Aktuella datum >>

- EKONOMI I STYRELSEARBETE
Ekonomifrågor tas upp på alla styrelsemöten. Men vilka rapporter och nyckeltal är relevanta och vad berättar de? Här får du insikt om ditt ansvar som styrelseledamot och hur styrelsen kan använda ekonomin i det framåtsyftande arbetet. 
Aktuella datum >>

- STYRDOKUMENT & PROTOKOLL
Styrelsens ordförande är ansvarig för protokollen och för att styrdokumenten kommer upp på agendan. Korrekta protokoll och kunskap om styrdokumenten ger hela styrelsen trygghet och effektivitet i styrelsearbetet.
Aktuella datum >>

- STYRELSEREKRYTERING
Hur går en lyckad styrelserekrytering till? Rätt bemanning är avgörande för att styrelsen ska kunna utveckla bolaget. Här får du insikt om hur du hittar en kompetent ordförande eller ledamot som passar i ert bolag.
Aktuella datum >>

- STYRELSEUTVÄRDERING
Arbetar styrelsen på rätt sätt och med rätt frågor? Har ni rätt kompetens? Styrelseutvärderingen är ett verktyg som skapar insikter och bidrar till ett effektivare och mer värdeskapande styrelsearbete.
Aktuella datum >>

- STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING
På senare år har det blivit vanligare att ställa styrelser till svars och som styrelseledamot har du ett personligt ansvar. Som medlem i Styrelseakademien kan du teckna en förmånlig VD- och styrelseansvarsförsäkring.
Aktuella datum >>

- STYRELSENS PLANERING
Styrelsen organiserar själv sitt arbete, struktur och planering utifrån de krav och riktlinjer som finns i lagar, riktlinjer och bolagets styrdokument. Men vad kännetecknar en bra plan för styrelseåret och hur skapar man en struktur som gör att arbetet flyter?
Aktuellt datum >>

- VARUMÄRKESARBETE
Vad är styrelsens roll i att bygga ett varumärke som är ärligt och transparent och som attraherar omvärlden? Du får insikt om hur styrelsen bidrar till ett starkt varumärke som skapar tillväxt och utveckling.
Aktuella datum >>


Samarbetspartners i Västsverige:


Besöksadress:
World Trade Center, plan 7
Mässans Gata 10, Göteborg
Kontakt >>

Organisationsnummer föreningen:
855100-2887