Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Kontakt hos PwC

Katja Severin Danielsson
Tel: 010 2133425 
Mail: katja.severin.danielsson@pwc.com

 

LÄNKAR

Förening

PwC - strategisk partner

PwC är Sveriges ledande revisions- och rådgivningsföretag med 2 800 medarbetare på 34 kontor runt om i landet. Vi delar kunskaper, erfarenheter och lösningar med 250 000 kollegor i 158 länder inom det globala PwC-nätverket.

Med unik branschinsikt och djup kunskap inom affärsrådgivning, verksamhetsutveckling, skatterådgivning och finansiell revision utvecklar vi nya perspektiv och ger värdefulla råd till svenskt näringsliv. Vi har 45 000 kunder och de är allt från internationella storföretag till småföretag samt alla typer av organisationer och verksamheter inom offentlig sektor.

PwC vill, precis som StyrelseAkademien, aktivt bidra till god bolagsstyrning och utveckling av styrelsearbetet. God styrning och kontroll i de svenska bolagen och organisationerna, i avvägd balans med identifierade risker för verksamheterna, leder till ett starkt lönsamt företagande. PwC:s vision är att bidra till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. God bolagsstyrning är lika viktigt för de mindre bolagen som för de större.

 

Nationella partners: