Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 Anders Malm

Anders Malm

 


Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Månadens "Medlem i fokus"

Efter 14 år i koncernledningen för Preem bestämde sig Anders Malm för att bli sin egen och bland annat hjälpa mindre företag att växa och utvecklas. Då blev StyrelseAkademien Stockholm ett perfekt forum för kunskap och nätverk. 

Styrelsearbete är inget nytt för Anders Malm. Genom arbetet på Preem som ansvarig för den största divisionen hade han uppdrag i flera dotter- och intressebolag samt branschorganisationer.

– När jag slutade på Preem behövde jag ett nytt nätverk och också fräscha upp mina kunskaper om styrelsearbete, säger han.

Nu har Anders Malm ett eget konsultbolag, Emercor Consulting, där affärsidén är att hjälpa större och mindre företag med rådgivning. Styrelse- och advisory board-uppdrag är en del av det eftersom många företagsledare behöver stöttning. I samband med ett StyrelseAkademien Stockholms match making-event i februari värvades Anders Malm tillsammans med Cecilia Bröms Thell till det snabbväxande bemanningsföretaget Sjuksyrra.se.

– Till att börja med tar jag och Cecilia plats i ett advisory board och tanken är att så småningom gå över i en styrelse. Men just nu behöver ägaren främst bollplank och mer stöttning i den kommande tillväxtfasen. Cecilia kompletterar min profil mycket bra med en bakgrund inom vård och läkemedelsindustrin. Jag har själv ingen bakgrund inom vårdsektorn, men detta är en dynamisk bransch och jag har stor erfarenhet av förändrings- och strategiarbete, säger Anders Malm.

Han ser en tendens att advisory boards blir mer populära än tidigare. Delvis har det att göra med att styrelseledamöter inte längre får fakturera för sina uppdrag, men Anders Malm tror inte det är hela sanningen.

– Många start ups som bara har en eller ett par ägare har större nytta av ett advisory board, som kan ta mer aktiv del i det operativa arbetet. När verksamheten sedan har utvecklats och olika funktioner finns på plats, passar det bättre med en styrelse som tar formellt ansvar och ser till alla aktieägares intressen, säger han.

Sedan han blev medlem i slutet av augusti har Anders Malm varit flitig gäst på StyrelseAkademien Stockholms sammankomster, och han har gått utbildningen rätt fokus i styrelsearbete.

– Det var en mycket bra utbildning, effektivt upplägg som gav ny kunskap om den senaste lagstiftningen och ett trevligt nätverkstillfälle. 

Dessutom har han hunnit vara med på fyra-fem olika typer av möten, som medlemsluncher och AW. Så ambitionen att bygga upp ett nytt nätverk är snart uppfylld.

Sedan tidigare har Anders Malm tre advisory board-uppdrag. Dels det globala rådgivar- och riskkapitalbolaget Antler som riktar sig mot start ups, dels två nystartade bolag med globala ambitioner. Ett som som heter Treyd och verkar inom trade finance, och samt Teemly, ett företag inom Communication software. 

Anders Malms bästa styrelsetips:

Bestäm om företaget bäst behöver en styrelse eller ett advisory board. Mogna bolag behöver en bra styrelse som tänker strategiskt. Nystartade företag och snabbväxare kan ha mer nytta av operativ hjälp och bollplank.

Nationella partners: