Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

ojvind norberg

Öjvind Norberg 

 

Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Månadens "Medlem i fokus"

”Mina drömmars mål har nåtts”. Det säger Öjvind Norberg, en av StyrelseAkademiens grundare, när organisationen fyller 30 år.  

Han är påtagligt nöjd med utvecklingen av sin grundidé. Och med all rätt – det som var en idé som han och medgrundarna Peter Sponbergs och Nils Ekblad mejslade fram. Idén har nu vuxit till en ideell förening med över 7000 medlemmar i Sverige och som blivit förebild för liknande organisationer i Europa. I år fyller StyrelseAkademien 30 år.  

På den tiden drev Öjvind Norberg det egna managementföretaget Board and Management och insåg att det fanns en del att önska av styrelsearbetet i företagen. Ordförandeposterna bekläddes då ofta av en tidigare vd som försvarade sina gamla misstag och hade kvar gamla värderingar. Det fanns inget utvecklat ägarperspektiv och det saknades regelverk och etiska rekommendationer för hur en styrelse bör bete sig, säger han.  

Bäst som han funderade över hur styrelsearbetet skulle kunna professionaliseras kontaktades han av Peter Sponbergs, som skulle skriva en mastersuppsats på temat styrelsearbete. Han behövde någon att bolla med och hittade Öjvind Norberg genom att söka med pekfingret i telefonkatalogen. De båda började jobba ihop och skissade på etiska rekommendationer för det som senare kom att kallas för corporate governance och för att starta en akademi, alltså en institution för högre utbildning inom styrelsearbete.   

Genom åren har vi omnämnts som idégivare till sådana organisationer i andra länder.  Fler än 20 länder i Europa har tagit efter idén med styrelseakademier, och nu finns även ecoDa i Bryssel, en internationell konfederation som påverkar inom EU.  

Medan de skissade på konceptet och även startade tidningen Professionellt Styrelsearbete, engagerade de ytterligare en person, entreprenören Nils Ekblad. Vi hade många idéer. Därför beslöt vi att inrätta ett advisory board som bestod av företagsledarna Torbjörn Ek och Uno Alfredéen samt advokaten Björn Edberg. De vaccinerade oss mot våra mest yviga planer. Vi kunde sjunga vackert under deras beskydd, säger Öjvind Norberg.  

För den som tittat på styrelsers professionalisering från sidan kan man tro att utvecklingen har gått stegvis och att intresset för ägarnas och valberedningens roller kommit gradvis. Men för grundarna var det självklart från början att kunniga och medvetna ägare ser till att forma en skicklig valberedning som i sin tur rekryterar en professionell styrelse. Schackdraget ligger hos valberedningen som med rätt instruktion från ägarna skapar en mer formaliserad och resultatskapande process.  

Det inledande bolaget StyrelseAkademien AB startade också tidningen Professionellt Styrelsearbete med bolagets egna pengar, som ett led i att bryta mot det småskaliga och osystematiska styrelsearbetet. Valet av tidningens namn blev centralt: Professionalitet var ju just det som saknades. Han namngav också själva StyrelseAkademien, där ordet akademi signalerar att det är ordnade, ämnesinriktade utbildningsinsatser som tillhandahålls – precis som Platon gjorde i den heliga olivlunden Akademia (Academos trädgårdar) utanför Aten.

–Ordet ”professionell” förutsätter ett visst hantverkskunnande och att man upprätthåller relevanta standarder. Det var hela tiden min idé att StyrelseAkademien ska vara just den obundna branschaktör som fortlöpande tillhandahåller relevanta kunskaper och etiska riktlinjer till alla som vill bli konstruktiva medarbetare i bolags- och samhällsbyggandet. 

Det blev Öjvind Norberg själv som blev StyrelseAkademiens första ordförande, så länge organisationen drevs i form av aktiebolag. Men snart beslöt man i grundarnas bolag att överlåta StyrelseAkademien kostnadsfritt till en ideell organisation som fick samma namn. Då blev Torbjörn Ek dess första ordförande. Successivt bildades sedan ett flertal lokala föreningar som fick sina rättigheter via samarbetsavtal med StyelseAkademien Sverige.  

Man brukar säga att det sällan blir som man tänkt sig, men ibland blir det precis så. Det är ju hela idén med strategiskt arbete, vilket är styrelsens främsta uppgift. Öjvind Norberg är mer än nöjd med StyrelseAkademiens utveckling. Han tycker att den har visat den poäng han hade från början: Att en styrelse ska på ett systematiskt och strategiskt sätt skapa värde och reducera risk. Det gör att investerare vågar satsa pengar, vilket skapar nytta för hela samhället – inte bara ägarna.  

Alla grupperingar i samhället vinner på framgångsrikt och etiskt korrekt företagande. Klokt genomfört är det är ett plussummespel! Men affärsmässighet och etik uppstår inte av sig själva. Alla måste samverka för att nå det, och då vinner alla på det. Anställda får allt bättre jobb, kunderna får bra produkter och tjänster, staten får skatteintäkter och ägarna får avkastning.  

Ett hållbart styrelsearbete medför i grunden att entreprenörens/ägarens egennytta också bidrar till samhällsnytta, säger Öjvind Norberg. Där har StyrelseAkademien en roll att fylla även i framtiden, och då gäller det att organisationen arbetar rätt i det han kallar för värderingskorset. Det innebär att i valet mellan kommersiell och ideell, måste StyrelseAkademien låta medlemsnyttan styra. Och i koordinatkryssen strategisk/operativ bör StyrelseAkademien ladda medlemmarna med professionell problemlösningsförmåga.   

Ledamöterna bör vara klart självständiga och så kunniga att de vågar ställa både besvärliga och affärskritiska frågor, enligt Öjvind Norberg. Inte bara vara stödtrupper till en vd. Om alla håller med vd behövs ju ingen styrelse. Egentligen är rollfördelningen både enkel och pragmatisk. Ägarna bestämmer VAD som ska uppnås. Styrelsen bestämmer HUR detta på ett strategiskt sätt ska uppnås – och vd (med sin organisation) ser till ATT detta uppnås.  

 

Nationella partners: