Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Petra Sas

Petra Sas

  • LeanOn AB, ordförande

 


Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Medlem i fokus

Ju enklare processer, desto mer tid att fokusera på kärnan. Det är Petra Sas recept för ett effektivt ordförandeskap.

Petra Sas har lång erfarenhet från operativt arbete inom framför allt finans- och fintechbranscherna. Numera är hon konsult i eget bolag där hon bland annat hjälper till att börsnotera ett finskt läkemedelsbolag på First North, samt etablera en investmentbank i Sverige. Hon har också ett ordförandeuppdrag i LeanOn, ett företag som tillhandahåller system och webbaserade och digitala lösningar till finansiella institut, stora banker och börser. 

- Just nu är min uppgift att ta LeanOn från ägarlett till ägarstyrt. Det kräver mycket god kommunikation med ägarna samt högt engagemang och strukturerat styrelsearbete. Ett steg på vägen var att vi i år anställde en ny vd, en intern stjärna, som ersätter tidigare vd som är en av dem som byggt upp bolaget, säger Petra Sas.

När man kommer in som ordförande i ett ägarlett företag är det viktigaste ofta att få ett tydligt ägardirektiv och att strukturera styrelsearbetet. När det är på plats, blir det enligt Petra Sas mycket lättare för företaget att ta nästa steg i sin utveckling.

- När processerna finns på plats, kan man fokusera på affären och det som är viktigt på riktigt. Om du har en stark grund och fungerande struktur behöver du inte ägna tid åt småsaker, utan kan fokusera på det som driver bolaget framåt, och du kan vara kreativ. Det bäddar för att skapa, identifiera och tillvarata möjligheter.

Petra Sas långa erfarenhet från finansvärlden – hon har bland annat arbetat med börsnoterade företag samt varit ledamot i Fondhandlarföreningens styrelse – gör henne lämpad för styrelsearbete. Men förutom erfarenheten när hon också ett djupt intresse för att utveckla företag och människor. Drivet kommer från ståndpunkten att styrelsearbete är en tvåvägskommunikation.

- Jag tror många glömmer det. Som ägare bör man ställa krav på sin styrelse, men det omvända gäller också. Som ledamot bör man ställa sig viktiga frågor innan man tackar ja till en styrelsepost: På vilket sätt kan jag bidra? Men också: Vad kan jag lära jag mig av det här uppdraget? För mig personligen är det helt avgörande att hela tiden få lära mig nytt, utveckla mig, ställas inför utmaningar. Förvaltningsuppdrag intresserar mig mindre, säger Petra Sas.  

Hon skulle gärna ta på sig fler styrelseuppdrag, och inte bara inom finans och fintech. Det viktiga är inte vilken bransch ett bolag verkar i, utan vilket skede det befinner sig i, hur ägarna tänker och vad de vill. Vissa vill in på börsen, andra vill bygga livsverk som de själva kontrollerar så länge de kan. Det händer alltid mycket på vägen och det är dessa förändringar som intresserar Petra Sas.

- Bolag som behöver ett aktivt engagemang och vill utvecklas är spännande, säger hon.

Det var för att lära sig mer om styrelsearbete som hon engagerade sig i Styrelseakademien Stockholm, där hon är en aktiv medlem och har gått två utbildningar. Först Rätt fokus och sedan ordförandeutbildningen.

- Den var mycket givande och var till stor hjälp när det gäller att styra upp styrelsearbetet och bygga agendan. Det är en jättebra organisation med hög nivå på utbildningarna, som är praktiskt orienterade med diskussioner om hur man har gjort tidigare, varför och vad man kan lära sig av det. Sen tycker jag att Styrelseakademien ligger rätt i sin inriktning mot viktiga frågor som omvärldsbevakning och digitalisering. Och så ger medlemskapet ett värdefullt nätverk.

Text: Ingrid Kindahl

Nationella partners: