Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Få arbetsro i styrelsearbetet med en unik styrelseansvarsförsäkring för en enskild person

Försäkringen är speciellt utformad för dig som är medlem i StyrelseAkademien och är styrelseledamot i ett eller flera bolag. Den är personlig och omfattar alla dina styrelse­uppdrag, det vill säga den är inte kopplad till ett visst bolags styrelse. Den skyddar dig och dina anhöriga från skadeståndskrav som du kan bli skyldig att betala.

Försäkringen är framtagen av StyrelseAkademien i sam­arbete med Söderberg & Partners och Riskpoint. Den fritar dig inte från ditt ansvar, men ger dig en god försäkring mot de ekonomiska konsekvenserna som kan drabba dig.

Läs mer om försäkringen här ...

Ansökningsformulär och förköpsinformation - individuell styrelseansvarsförsäkring

 

Få arbetsro med en VD- och styrelseansvarsförsäkring för ett bolag

Söderberg & Partners VD- och styrelseansvarsförsäkring är resultatet av den stora erfarenhet Söderberg & Partners har inom detta segment och de ständiga risker för ansvar som bolagets representater ställs inför när de driver företagen framåt. Produkten erbjuder ett omfattande skydd till en konkurrenskraftig premie.

Varför det behövs en VD- & Styrelseansvarsförsäkring
I ett aktiebolag har aktieägarna inget personligt ansvar för bolagets ekonomi. Befrielsen från ansvar gäller under förutsättning att man efterlever lagar och regler för hur bolaget ska skötas. Det är VD och styrelse som ansvarar för att bolaget uppfyller dessa krav. Vid bristande regelefterlevnad kan VD och styrelsemedlemmar bli personligt betalnings- och straffansvariga för skador som orsakats. En VD- och styrelseansvarsförsäkring finns till för att hantera dessa risker.

Ett brett skydd med fler fördelar
Utöver grundvillkorets breda skydd har Söderberg & Partners VD- och styrelseansvarsförsäkring flera fördelar. En viktig sådan är att försvarskostnader förskottsbetalas. Försäkringen gäller dessutom över hela världen (begränsningar för USA) och med full retroaktivitet. Det innebär att skador som skett innan försäkringen tecknades som man saknade vetskap om också omfattas av försäkringen. Vidare har försäkringen en bred omfattning när det kommer till ansvarsgrunder; bland annat skadestånd (även på grund av oaktsamt brott), betalningsansvar för koncernens skuld och bristtäckning vid olovlig värdeöverföring.

Försäkringen omfattar dessutom skadekostnader vid straffskadestånd, civilrättsliga böter/viten samt eventuella PR-kostnader. Även försvarskostnader i samband med miljöskador omfattas av försäkringen.

Klicka HÄR för att ladda ner produktblad.

Intresserad och önskar en offert på försäkringen? Skriv då ett mejl till Söderberg & Partners lokala rådgivare i Borlänge, johan.carlberg@soderbergpartners.se. I mejlet behöver ni endast notera organisationsnumret och telefonnumret så återkommer han med en offert till er.

Nationella partners: