Styrelsemagasinet

Styrelsemagasinet ger dig ny kunskap och inspiration för ett värdeskapande styrelsearbete genom att andra delar nyheter och sina erfarenheter. Styrelsemagasinet är helt digital och har ersatt Professionellt Styrelsearbete som gavs ut i tryckt format.

Trevlig läsning!

Nummer 1 - 2024, 30 mars

Det handlar om att framtidssäkra bolaget

Som om det inte vore nog med ansvaret för de finansiella resultaten, nu ska styrelsen även ansvara för bolagets hållbarhetsarbete. Men i stället för att våndas över en extra arbetsbörda, se det som et

Läs mer

Fokusera på hållbarhetsarbetet, inte på rapporteringen

Många företag har det kämpigt just nu. Bara i januari i år gick 1110 företag i konkurs, enligt Tillväxtanalys som är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser.

Läs mer

Det har aldrig varit lättare att ställa om till fossilfritt än nu

Hur bra är svenska styrelser på att medverka till den gröna omställningen? Vi frågade Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. – Spegelbilden av styrelsens arbete är hur företage

Läs mer

Så får styrelsen medarbetarna att stanna

Styrelsens dilemma handlar om mer eller mindre autentiska problem som en styrelse kan hamna inför.

Läs mer

Ökad efterfrågan på styrelseutbildningar för offentlig sektor

Det är inte bara styrelseledamöter i privata bolag som behöver utbilda sig. Kompetensen i den offentliga sektorn är minst lika viktig. För dem erbjuder Styrelseakademien både öppna och skräddarsydda u

Läs mer

Styrelsen gav mig den hävstångseffekt jag behövde

Tidigare hade han hunden som bollplank. Sedan kom krisen. På randen till konkurs beslutade Micael Lawson att ta in en extern styrelse i sitt bolag. På tre år har verksamheten ökat från tre till 72 mil

Läs mer

Kan en valberedning bli skadeståndsskyldig?

Det talas ofta om styrelsens ansvar. Men valberedningarna då, hur ser deras skyldigheter ut? För Styrelseakademiens medlemmar reder här advokatbyrån Cirios jurister Annika Andersson, Rikard Kåresen oc

Läs mer

Man måste in i siffrorna

Upprätta en handlingsplan, ha styrelsemöten ofta och håll koll på likviditeten. Det var några av råden under Styrelseakademiens webbinarium om obestånd. Ett angeläget ämne i en tid av ett rekordhögt a

Läs mer

Det går åt rätt håll, men det räcker inte

Jämnare könsfördelning i styrelserummen är en ständigt aktuell fråga. Här berättar Styrelseakademiens vd Håkan Broman vad organisationen gör att verka för fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser.

Läs mer

Få som du vill och lite till! – Vardagsförhandla som ett proffs

Fem frågor till Viveka Sten, aktuell med boken "Få som du vill och lite till – Vardagsförhandla som ett proffs.

Läs mer

Nummer 3 - 2023, 13 december

Bästa tipset: Skaffa en riktigt bra vd

När Michael Berg tog klubban i BabyBjörn var det redan ett drömföretag. Välskött och välkänt. Det han såg var en potential att minst dubbla omsättningen. Det målet är nu uppnått.

Läs mer

Det är jättekul att jobba med entreprenörer

Från entreprenörsdrivet till professionellt och globalt. Det är HMS Networks resa under Charlotte Brogrens tid som ordförande. För det har hon fått 2023 års guldklubba i klassen noterade företag.

Läs mer

Har finanschefen rent mjöl i påsen?

Medtechföretaget har utvecklat ett nytt instrument för diagnostik. Försäljningen går bra och nu siktar styrelse och ledning på USA-marknaden. För att finansiera det tänker de sig en börsintroduktion

Läs mer

Undvik dramatiken när du säger upp vd

Hur säger man upp en vd på bästa sätt? Det är inte så enkelt som man kan tro, säger Pia Gideon. Här är hennes bästa tips.

Läs mer

Så kan även styrelseledamöter höja säkerheten

Kriminaliteten i samhället tilltar snabbt. Hur kan styrelser förhålla sig till det? Kriminalkommissarie Jan Olsson har tankar om det.

Läs mer

Förtroende – företagets viktigaste kapital

Jag kallar mig förtroendekapitalist för jag är övertygad om att förtroende är företagets viktigaste kapital.

Läs mer

Se AI som en kreativ men omdömeslös kollega

Den största risken är att inte hålla sig uppdaterad om utvecklingen, säger Johanna Björklund, biträdande professor vid Umeå universitet och entreprenör.

Läs mer

”Fortsatt drift” formellt ansvar för styrelsen

Styrelsen har ett formellt ansvar att bedöma att företaget klarar ”fortsatt drift” i 12 månader från bokslutsdagen. Men det råder en del missuppfattningar om begreppet, säger Therese Utengen.

Läs mer

Styrelsearbete i Silicon Valley: Förnyelse och innovation

Tänk dig att företagets styrelse prioriterar ned kontroll och uppföljning, och i stället låter ledningen satsa på förnyelse och innovation – eftersom den största risken av dem alla anses vara att fort

Läs mer

Nu vässar vi vår modell

Efter fyra månader som vd för Styrelseakademien Sverige är jag ännu mer imponerad än jag var när jag kom. Detta är en fantastisk verksamhet som på allvar bidrar till värdeskapande styrelsearbete.

Läs mer

Nummer 2 - 2023, 18 oktober

Utvärderingen är valberedningens bästa vän

Styrelseutvärderingen är valberedningars, ägares och ordförandes bästa vän i jakten på den bästa kompetensen. Anna Henricsson har varit involverad i vår utvärderingstjänst sedan 2009,

Läs mer

Styrelsens dilemma: Oväntat avhopp

Äntligen har köpet gått igenom. Styrelse och vd i Svenska Biotech AB har kämpat i månader med förvärvet av Franska Biotech SA. Champagneglasen är redan lyfta när dråpslaget kommer.

Läs mer

Styrelsen blir personligt ansvarig för cybersäkerhet

Styrelsens ansvar för cybersäkerhet växer och håller på att skrivas in i svensk lag efter ett EU-direktiv. Svenska styrelseledamöter kan hållas personligt ansvariga för bristfällig cybersäkerhet.

Läs mer

Invald i valberedningen? Hög tid att börja jobba!

Den valberedning som blir vald på stämman ska börja jobba så fort som möjligt. Det med syfte att få tag i de bästa styrelsekrafterna till nästa stämma. Det säger Paul Folkesson, erfaren valberedare.

Läs mer

Ny lag kan stoppa utländska investeringar i svenska företag

Regeringen vill införa ett system för att granska utländska direktinvesteringar i svenska verksamheter som behöver skyddas. Granskningen kan leda till att investeringar godkänns eller förbjuds.

Läs mer

Nummer 1 - 2023, 12 juni

Möt 2022 års guldklubbevinnare

Ulrika Francke och Carl-Henric Svanberg stod i december 2022 som vinnare av det ärofyllda priset Guldklubban. Här möter du dem i en längre intervju.

Läs mer

Polarbröd efter branden

Mitt i pandemin brann Polarbröds bageri ner till grunden. Huvudägaren och styrelseordföranden Karin Bodin fick uppbåda all styrka för att klara krisen. Till sin hjälp hade hon en skicklig styrelse.

Läs mer

Idogt arbete ger resultat

Styrelseakademiens mission är ”att stärka svenska företags resultatförmåga genom professionalisering av styrelsearbetet”. Samt vara en viktig påverkansgrupp i Sverige och internationellt.

Läs mer

Vi behöver mötas

Åtta av tio företagare väljer att inte ha någon extern ledamot i sin styrelse. Det visar en undersökning från Företagarna 2022.

Läs mer

Skapa ett WOW i dina presentationer

Varför är presentationer ofta så tråkiga? Den frågan ledde Micke Hermansson ut i världen. Nu reser han runt och berättar hur man fångar en publik – hur torrt budskapet än är.

Läs mer