Fokus - ordning och reda!

Vi erbjuder kortare online-utbildningar med fokus på att skapa ordning och reda i styrelsearbetet - ur ett värdeskapande perspektiv.

split

Aktieägaravtal - för bolagets bästa!

En utbildning med fullt fokus på det viktiga aktieägar-avtalet. Du får kunskap, insikt och handfasta råd kring hur och dina partners genom aktieägaravtalet långsiktigt kan verka för bolagets bästa, oavsett vad som händer rörande ägandet av aktierna och i delägarkretsen. Utbildningen om 3,5 timme är väl värd investerad tid för dig och ditt företag.

Läs mer
split

Framgångsrik ägarstyrning och ägardirektiv

Detta är fokusutbildningen för dig som är ägare. Du får en samlad bild av hur du kan skapa tydlighet, struktur och värde i bolaget genom ägarstyrning. Du får också ta del av tips och erfarenheter från andra ägare och möjlighet att ta upp dina frågeställningar. Är ni flera ägare kan ni med fördel gå utbildningen tillsammans.

Läs mer
split

Styrande dokument

3,5 timme med fullt fokus på styrande dokument! Ordning och reda och en tydlig struktur i de styrande dokumenten är en förutsättning för ett framåtriktat värdeskapande styrelsearbete. Att ha väl utvecklade dokument hjälper till att sätta fokus på rätt saker och tydliggöra skillnad mellan strategiska och operativa arbetet.

Läs mer
split

Protokollet som värdeskapande handling

Skapa värde i styrelsen genom välformulerade protokoll. Utbildningen ger dig som protokollförare eller ordförande i styrelsen en bra plattform som säkerställer att protokollet, vid varje given tidpunkt, ger er i styrelsen det värde som ni behöver och hjälper er att fokusera på den viktiga utvecklingen av bolaget.

Läs mer