Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Teckna försäkring 

> Ansökningsformulär och förköpsinformation - individuell styrelseansvarsförsäkring 

Försäkringen kan endast att tecknas av medlemmar i StyrelseAkademien.
> Villkor
> FAQ 

Är ni flera medlemmar som arbetar i samma bolags styrelse?
Kontakta Söderberg & Partners för att diskutera bästa lösningen för er. Kanske passar en företagsförsäkring bättre för er. 

Pris individuell styrelseansvarsförsäkring

Premiekostnad om du är certifierad av StyrelseAkademien:
Från 1 januari 2023: 3 600 kr/kalenderår

Premiekostnad för övriga medlemmar: 
Från 1 januari 2023: 5 300 kr/kalenderår

Kontakt & frågor

Alla frågor, inklusive tecknandet av försäkringen, går via StyrelseAkademiens samarbetspartner Söderberg & Partners

styrelseakademien@soderbergpartners.se

Kontaktperson
Göran Bergeling, Senior Risk & Insurance Consultant /registrerad försäkringsförmedlare 
Telefon: 08-121 377 72 

Adress
Söderberg & Partners
Box 7785  
103 96 Stockholm  

Försäkringen är en gemensam lösning i samverkan mellan StyrelseAkademien, Söderberg & Partners och RiskPoint AB. 

 

 

Styrelseansvarsförsäkring

Få arbetsro i styrelsearbetet med en unik styrelseansvarsförsäkring.

Försäkringen är speciellt utformad för dig som är medlem i StyrelseAkademien och är styrelseledamot i ett eller flera bolag. Den är personlig och omfattar alla dina styrelse­uppdrag, det vill säga den är inte kopplad till ett visst bolags styrelse. Den skyddar dig och dina anhöriga från skadeståndskrav som du kan bli skyldig att betala.

Styrelseansvarsförsäkringen riktar sig till dig som är ordfö­rande, styrelseledamot eller vd i ett eller flera bolag med säte inom EU. Försäkringen kan bara tecknas av medlemmar i StyrelseAkademien. Medlemmar som har gått styrelseutbildningen Rätt fokus och har certifierat sig erbjuds försäkringen med en rabatterad årspremie.

På senare år har det blivit allt vanligare att ställa styrelser till svars, till exempel för ersättningsmodeller till styrelse och ledning, för oaktsamhet, påstådd diskriminering eller för att informationen till aktieägarna har brustit. Som sty­relseledamot eller del av en företagsledning kan du bli personligt skadeståndskyldig och även tvingas stå för höga juridiska kostnader i samband om du ska bestrida detta. Då är det tryggt att ha en styrelseansvarsförsäkring i ryggen.

Försäkringen är framtagen av StyrelseAkademien i sam­arbete med Söderberg & Partners och Riskpoint. Den fritar dig inte från ditt ansvar, men ger dig en god försäkring mot de ekonomiska konsekvenserna som kan drabba dig.

Varför välja vår styrelseansvarsförsäkring? 

  • Försäkringen är personlig och omfattar samtliga dina styrelse-och vd-uppdrag.
  • Om du mot förmodan hamnar i osämja med resten av styrelsen kan det vara en fördel att inneha en personlig försäkring som inte är knuten till bolaget.
  • Även om du inte har gjort fel kan du tvingas stå för höga juridiska kostnader för påstådda fel eller försummelser. Försäkringen täcker detta.
  • Dina anhöriga skyddas om krav på skadestånd riktas mot dig.

Vem kan försäkra sig?

  • Ordförande
  • Styrelseledamot
  • vd

”Medlemmar som tecknar den här försäkringen uppskattar speciellt att den är personlig och att den med få undantag gäller i alla deras uppdrag.”

— Göran Bergeling, senior risk & insurance consultant, Söderberg & Partners

Nationella partners: