Högre utbildning

Vill du ta nästa steg i din styrelsekarriär så är vår Högre utbildning i styrelsearbete väl investerad tid. Utbildningen vänder sig till dig som är aktiv styrelseordförande i privata eller noterade medelstora bolag och vill fördjupa din kunskap för att självständigt kunna driva ett värdeskapande styrelsearbete.

Högre ordförandeutbildning

Nå din fulla potential som ordförande. Under vår högre styrelseutbildning får du fördjupad kunskap om det praktiska arbetet som styrelseordförande och de utmaningar och möjligheter du kan komma att ställas inför. Utbildningen sker i klassrum.

The European Board Diploma

Den här utbildningen vänder sig till dig som är erfaren styrelseledamot eller företagsledare med Europa som nuvarande eller potentiellt arbetsfält, och som vill lyfta dina kunskaper till nästa nivå.

Styrelseakademien erbjuder genom samarbetsorganisationen ecoDa, en europeisk styrelseutbildning, där du får möjlighet att utveckla din kunskap och ditt styrelsearbete i ett internationellt perspektiv. 

Programmet är tänkt som en ögonöppnare och källa till inspiration i din strävan efter excellens. Det är utformat för att utrusta dig med rätt beteenden och färdigheter för att tillföra värde, såväl på hemmaplan som i det internationella styrelserummet.  Detta program är ett tillägg till Styrelseakademiens svenska utbildningsutbud och erbjuder dig som deltagare unika nätverksmöjligheter och EU-närhet.

Andra utbildningsnivåer

Certifieringsutbildning

Vår grundläggande certifieringsutbildning passar dig som är, ska eller vill bli medlem i en styrelse. Utbildningen finns för såväl små och medelstora bolag, som noterade och kommunalt ägda bolag.

Läs mer

Fördjupningsutbildning

Har du redan gått vår certifieringsutbildning eller har motsvarande kunskap, kan du öka din kompetens ytterligare i någon av våra fortsättningsutbildningar.

Läs mer

Övirga utbildningar

Våra lokala föreningar arrangerar löpande utbildningar av olika slag i ägar- och styrelsefrågor.

Läs mer