Andra utbildningsnivåer

Certifieringsutbildning

Vår grundläggande certifieringsutbildning passar dig som är, ska eller vill bli medlem i en styrelse. Utbildningen finns för såväl små och medelstora bolag, som noterade och kommunalt ägda bolag.

Läs mer

Fördjupningsutbildning

Har du redan gått vår certifieringsutbildning eller har motsvarande kunskap, kan du öka din kompetens ytterligare i någon av våra fortsättningsutbildningar.

Läs mer

Högre utbildning

Vill du ta nästa steg i din styrelsekarriär så är vår Högre utbildning i styrelsearbete väl investerad tid.

Läs mer