Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Vill du bli en verklig styrelseresurs?

StyrelseAkademien är idag Europas näst största och snabbast växande styrelseinstitut med drygt 8 000 medlemmar runt om i landet. Vi hjälper dig att göra skillnad i styrelserummet genom utbildning, certifiering i styrelsearbete, styrelseförmedling, styrelseutvärderingar, opinionsbildning och nätverkande.

> Läs mer

Vill du utveckla ditt företag?

StyrelseAkademien vill ge styrelsen verktygen att sköta sin viktigaste uppgift: Att hjälpa företagsledningen att hitta rätt väg framåt och skapa tillväxt och ekonomiskt värde – på ett hållbart sätt. Hos oss får du bra redskap för ständig utveckling.

>Läs mer

Nyheter

Nytt i höst! Fokusutbildningar online

Korta utbildningar där vi under en timme fokuserar på ett specifikt ämne, bland annat förändringsmotstånd, strategisk prissättning samt digitalisering, styrning och ledning.

Nyheter

Vägen till en värdeskapande styrelse i kommunalt ägda bolag

Kommunal verksamhet granskas i allt högre grad och ledamöter byts ut under en mandatperiod. Kunskap behöver fyllas på så att styrelseledamöterna kan bidra till ökad samhällsnytta och värdeutveckling i bolaget.

Nyheter

Nytt samarbete för att stärka det svenska näringslivet

Har styrelsen rätt kompetens? Den snabba samhällsutvecklingen och digitaliseringen kommer med en rad nya behov som påverkar styrelsearbetet och kraven som ställs på enskilda ledamöter.

Nyheter

Islossning i arvodesfrågan - en av våra viktigaste opinionsfrågor

Stora framsteg i en av Styrelseakademiens viktigaste opinionsfrågor, den om styrelseledamöter ska ha rätt att fakturera sina arvoden. Fyra riksdagspartier ställer sig nu bakom vårt krav om en lagändring.

Nyheter

Styrelseakademien Sverige står bakom ecoDa:s uppmaning

Europeiska styrelseledamöter i ryska och vitryska bolag bör ompröva sin roll och sitt ansvar givet den ryska invasionen av Ukraina – en uppmaning som Styrelseakademien Sverige står bakom.

Nyheter

Kommunalt styrelseuppdrag - du kan bli överraskad

Ledamöter i kommunala bolagsstyrelser är ofta politiskt utsedda – men styrelseuppdraget innebär att man tar på sig en helt annan hatt. Det personliga ansvaret kommer som en överraskning för många.

TILL NYHETER & OPINION

Nationella partners: