Guldklubban

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap instiftat av Styrelseakademien och revisions- och konsultföretaget Deloitte 2005. Syftet är att lyfta fram goda exempel och visa hur en styrelseordförandes uppgifter utförs på ett förtjänstfullt sätt. Utmärkelsen delas ut varje år i två klasser, en för noterade och en för onoterade bolag, till ordförande som är goda exempel på hur ordföranderollen har utövats i praktiken.

Sophie Persson nomineras till Guldklubban 2023

Årets nominering till Guldklubban är ordförande i ett familjeägt företag med anor från 1920. Med spetskompetens som kryoteknik och med bred kompetens inom konstruktion av rostfria produkter leverera bolaget specialanpassade unika lösningar enligt varje kunds behov och specifikation. För fyra år sedan ville ägaren förtydliga sina ambitioner med bolaget och professionalisera styrelsearbetet. Ett ägardirektiv togs fram och den nominerade tillsattes som ordförande med uppdrag att driva ett förändringsarbete.

Den nominerade har under sitt ordförandeskap tydliggjort ägarens, styrelsens och ledningens roller och ansvar samt professionaliserat och effektiviserat styrelsens arbete på ett föredömligt sätt.

Med integritet och lågt självfokus plockar hen fram det bästa i styrelsen, får dem att arbeta som en enhet och håller fokus på de viktiga frågorna. Utmärkande är hens förmåga att balansera en diskussion och säkerställa att den är framåtriktad. Samtidigt skapar hen arbetsglädje och motivation – det ska vara roligt att arbeta i styrelsen.

Hen brinner för värdeskapande styrelsearbete och ordförandens roll. Hen utmärker sig med sin strategiska höjd och förmåga att förenkla strategin så den går att genomföra. I rollen har hen även visat prov på handlingskraft när hen tillsammans med ägare, styrelse och VD tagit ut ny kurs, satt mål och samtidigt hanterar nya vindar och grynnor i en tuff omvärld.

Hen är nominerad för sin strategiska kompetens och förmåga att leda även i utmanande tider.

Skånes nominering till Guldklubban 2023 tilldelas Sophie Persson, för hennes ordförandeskap i Nitator Stainless Steel AB.

Nominering 2023

Åsa Brännborn nomineras till Guldklubban 2022

Åsa Brännborn har lång bakgrund inom HR med anställningar bland annat på Tetra Pak och som egen företagare och konsult. Nomineringen avser hennes roll som ordförande och delägare i Brännbornföretagen som grundades av hennes far.

”I samband med generationsskiftet tog Åsa Brännborn över en betydande roll utan att tidigare ha varit aktiv i bolaget. Hon utbildade sig i styrelsearbete och sökte aktivt kunskap för att utveckla sitt ordförandeskap. Hon var drivande i framtagande av ett tydligt ägardirektiv och har haft modet att driva styrelsens sammansättning både i fråga om ökat externa ledamöter och färre ledamöter från ägarna”, säger Lisa Schuman, verksamhetschef StyrelseAkademien Skåne.

Åsa Brännborn mottog Guldklubban i Skåne – utmärkelsen för förtjänstfullt ordförandeskap – på Stora styrelsedagen i Malmö och representerar därmed Skåne vid den nationella prisutdelningen.

Motiveringen betonar att Åsa Brännborn nomineras till Guldklubban för sitt ledarskap. Det är en kombination av hennes professionella åtagande som ordförande, kombinerat med en djup kompetens om människor och organisationer. Hon bygger förtroende internt hos ägarna, styrelsen, VD och organisationen samt externt i alla led.

Kontakt

Helene Hartman, styrelseledamot, ansvarar för frågor, nomineringar och arbetet i Skåne kring denna prestigefulla utmärkelse. Vem eller vilka Skåne nominerar avslöjas varje år under vårt återkommande event Stora Styrelsedagen.

  • profile

    Helene Hartman

    Styrelseledamot

Nominering

Nomineringar går att göra året om och sänds till skane@styrelseakademien.se för vidarebefordran. Nominering kan även göras till info@guldklubban.se