Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN NORR

Vi brinner för företagande och styrelsearbete och vill - på alla sätt vi kan - bidra till utvecklingen av näringslivet i den norra delen av vårt land.

StyrelseAkademien Norr finns i hela Norrbotten, Västerbotten och norra Västernorrland och vi arbetar aktivt med att skapa medlemsnytta för våra medlemmar som stadigt ökar i antal. Detta gör vi genom att skapa mötesplatser med möjligheter för nätverkande, inhämtande av kunskap och erfarenhetsutbyten.

Läs mer om oss…

Frukostmöte: Skellefteå - ett starkt varumärke

Skellefteå kommun gjorde en kraftig ansats påbörja utvecklingsarbetet 2016 med dels ett nytt varumärke och dels en tillväxtstrategi för 80.000 invånare år 2030. Föreläsare Helena Renström, marknadschef för Skellefteå Kommun, beskriver det strategiska arbetet ur ett styrande perspektiv.

Frukostmöte Umeå: iTid - konsultvärldens Montessori?

Det som skiljer iTid Tarinfo AB, eller populärt iTid, från många andra företag är deras tydliga värderings- och syftesdrivna arbetssätt. Lars-Erik Lindström, Senior konsult/Verksamhetsutvecklare på iTid i Umeå gästar frukostmötet och berättar om varför de som jobbar på iTid gör det, även om lönen inte är lockande.

Örnsköldsvik frukostmöte: Så lyckas du i generationsskiftet

Att kliva i någon annans skor kan vara både utmanande och spännande. Anna Alexandersson, VD HumanResurs, delar erfarenheter och Rikard Grundin, Ernst & Young, lyfter aktuella skattefrågor och tar upp vanliga fallgropar och misstag som kan ske i ett generationsskifte.

Fokusutbildningar online

Vi har tagit fram en rad kortare fokusutbildningar som vi ger online. Läs mer om dessa och se aktuella kursdatum.

Nyheter

Inför årsstämman 2023

Cirio advokatbyrås nyhetsbrev December 2022 ger en sammanfattning av relevant information som kan påverka genomförandet av 2023 års bolagsstämmor samt ge en överblick över vad som skett på aktiemarknads och aktiebolagsrättens område sedan förra årets nyhetsbrev.

Din styrelsefråga

Som medlem i Styrelseakademien Norr har du möjlighet att maila in din fråga som har med styrelsearbete eller bolagsstyrning till oss och få svar från någon av våra specialister.

Evenemang

Frukostmöte Umeå: Ökad innovationskraft

Maria Olofsson från Uminova Innovation och Ignite Sweden berättar och delar exempel på samarbeten som skapat stora värden för båda parter- samt kund. Vi lyfter även vikten att strategiskt arbeta med innovation i alla företag

Ordinarie föreningsstämma

Medlemmar i Styrelseakademien Norr kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdag den 16 mars, 2023 kl. 08.15.

Extra föreningsstämma

Medlemmar i Styrelseakademien Norr kallas härmed till extra föreningsstämma tisdag den 28 februari, 2023 kl. 09.15

Stora Styrelsedagen 2023 Luleå

Stora Styrelsedagen är äntligen tillbaka i Luleå! Vi bjuder in till en eftermiddag fylld av inspiration, kunskap, trevligt mingel och underhållning.

Evenemang

Frukostmöte Skellefteå: 84codes fantastiska resa

Bolaget 84codes har gjort en otroligt framgångsrik resa under de tio år som gått. Lovisa Johansson och Linnea Johansson kommer och berättar om detta på vår frukost i Skellefteå 28 februari.

Örnsköldsvik frukostmöte: Metsä Board Husum satsar för framtiden

Det är positiva tongångar i Husum och miljarder investeras. Olov Winblad von Walter, platschef i Husum, ger en inblick i vad som händer och hur företaget satsar för att bygga ett massa- och pappersbruk som möter framtidens utmaningar.

Nyheter

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D)

Det omarbetade förslaget till ändring av Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) bereds nu i EU-parlamentet. Något som Styrelseakademien arbetet intensivt med att få till.

Utbildning för kommunalt och regionalt ägda bolag

Våra styrelseutbildningar kan målgruppsanpassas och skräddarsys så att de har relevans i varje bolags specifika verklighet och blir ett led i styrelseutvecklingen. Läs mer om vad vi erbjuder just kommunalt och regionalt ägda bolag.

Utbildning

Rätt fokus i styrelsearbetet för offentlig sektor

Kvalitetssäkra styrelsen med en certifiering i styrelsearbete, speciellt framtagen för offentlig sektor. Nu kan du boka utbildning 26-27 januari eller 13-14 mars i Stockholm. Vi bjuder även in till ett mingel efter första utbildningsdagen.

Nyheter

Strategin i fokus: Fyra områden för föreningens framtid

VD-ORD: StyrelseAkademien Sverige har fått en ny vd, Ulrika Spåls. Här berättar hon själv om föreningens nya strategiska inriktning de kommande åren. "I det här numret av Professionellt Styrelsearbete tänkte jag redogöra övergripande för de fyra fokusområden vi har identifierat, för att i kommande nummer fördjupa mig i vart och ett av dem."

Nyheter

DEBATT: Vem ska styra företagen?

Som ett led i sin ”Green Deal” har EU-kommissionen nyligen lagt fram idéer om långtgående förändringar av europeisk bolagsrätt. Om de realiseras riskerar det att få förödande följder för privat företagsamhet och därmed för samhällsekonomin i stort. Det skriver Per Lekvall och Ossian Ekdahl i en debattartikel.

Nyheter

Så funkar det: Styrelsens roll vid rekonstruktion

En bra styrelse kan utgöra skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad rekonstruktion. Men det kräver både arbete och kunskap. Ackordscentralens vd, Mikael Kubu, ger goda råd.

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: