Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

DOKUMENT

Protokoll

 

Årsredovisning

Arkiv och Historik

Läs mer om vår historia mm nedan. Protokoll och övriga dokument finns i kolumnen till vänster.

StyrelseAkademien Norr

StyrelseAkademien Norr bildades som förening nummer åtta inom StyrelseAkademien Sverige den 16 augusti 2000 vid ett stiftarmöte på Furunäset i Piteå.

Bakgrunden var att ett tiotal näringslivs- och organisationsföreträdare under ett par år undersökt möjligheter att skapa eller ingå i en sammanslutning som arbetade med riktade tillväxtfrågor på lednings- och/eller styrelsenivå.

StyrelseAkademien Norr:s vänner 
Norrlandsfonden var StyrelseAkademien Norr:s första sponsor med 50 000 kronor. Företagarna och Handelskamrarna i de bägge länen utgjorde också stöd och resurser bl.a. inom det kommunikativa och administrativa området. Länsstyrelsen i Norrbotten beviljade StyrelseAkademien Norr ett större utvecklingsbidrag 2005.

Idag har vi ett ekonomisk och praktisk stöd av i stort sett samtliga banker, revisionsbyråer, kommuner, Almi, Norrlandsfonden, lokala tidningar, näringslivs organisationer m.fl.

Ordförande

2000-01  P-O Eriksson Luleå, StyrelseAkademien Norr:s förste ordförande. Ett strategiskt och viktigt val i syfte att nå nätverk och övriga intressenter. P-O Eriksson, idag Norrbottens Läns Landshövding var vid denna tidpunkt Norrbottens läns    Centerpartistiske riksdagsledamot och partiets finanspolitiske talesman yrkesroller. Sedermera VD för Almi Sverige, Generaldirektör NUTEK. 

2001-03  Ulf Nordekvist Luleå, advokat och en av eldsjälarna samt StyrelseAkademien Norr:s förste vice ordförande.

2003-05  Per Lidström Skellefteå, företagare.

2005-09  Lars Isacsson Luleå, direktör vid LKAB:s koncernledning . Idag styrelseproffs och StyrelseAkademien Norr:s enda certifierade lärare för professionell styrelseutbildning. AnsvarAR även för StyrelseAkademien Norr:s ledamotsförmedling. 

2009-09  Anna Åberg Umeå, Coach.

2009-     Olof Degerfeldt Umeå, styrelseledamot StyrelseAkademien Sverige, styrelseproffs sedan 2002, gedigen erfarenhet som vd/styrelseledamot i både lokala, nationella och internationella företag, noterade och onoterade samt medlemsägda företag. 

Utmärkelser 

2012- Utmärkelsen ”Årets StyrelseAkademi” tilldelas StyrelseAkademien Norr med motiveringen;
StyrelseAkademien Norr har bidragit på ett betydelsefullt sätt för utvecklingen av StyrelseAkademien de senaste åren. Föreningen och dess företrädare har under de senaste åren varit engagerade, positiva och närvarande och de lever efter våra värderingar och ger dem ett innehåll. Föreningens ordförande Olof Degerfeldt är ett gott föredöme för andra ordförande när det gäller engagemang, generositet och samarbetsvilja och tvekar inte att dela med sig av såväl kunskap som erfarenhet. Föreningen har under flera år legat i statistiktoppen vad gäller medlemstillväxt och ökat i antal aktiviteter på flera orter. De har arbetat långsiktigt för en hållbar utveckling och för att bygga ett starkare varumärke lokalt. StyrelseAkademien Norr har varit framgångsrika i sin kommunikation lokalt samt att attrahera externa partners”.

2016-  Utmärkelsen ”Årets ledamot 2016” tilldelas StyrelseAkademien Norrs ordförande Olof Degerfeldt med motivering;
Olof Degerfeldt har under en följd av år starkt bidragit till utvecklingen av hela StyrelseAkademien Sverige.  Olof Degerfeldt har med ett mycket stort ideellt engagemang och tydliga affärsstrategier på kort tid byggt upp StyrelseAkademien Norr till en av de största föreningarna i Sverige, med en femdubbling av antal medlemmar och flest besökare av samtliga 17 lokala StyrelseAkademier på nätverksträffarna. Olof är ett gott föredöme för andra ordförande när det gäller engagemang, generositet och samarbetsvilja och tvekar inte att dela med sig av såväl kunskap som erfarenhet inte minst genom sitt engagemang som vice ordförande StyrelseAkademien Sveriges Styrelse”.

2018-  Utmärkelsen ”Årets ledamot 2018” tilldelas StyrelseAkademien Norrs viceordförande Jan-Erik Lindström med motivering; 

”När problem tornar upp sig, ser han möjligheter och inte hinder. Han vet att ensam inte är stark och det gäller att hitta bundsförvanter. Årets ledamot får priset för sin hjälteinsats att rädda StyrelseAkademiens närvaro i den norrländska stad som har fått sitt namn efter en landshövding, Per Abraham Örnsköld, nämligen Örnsköldsvik. Jan-Erik Lindström är mannen med modet att söka lierade och inte bara det, han offrade dessutom sin roll som ordförande för Företagarna för att kunna genomföra denna räddningsinsats. Genom Ö-viks fusion in i StyrelseAkademien Norr kunde StyrelseAkademien fortsätta verka i staden. Det senaste året har åtta aktiviteter ägt rum i Örnsköldsvik. Det har varit frukostmöten och kvällsmöten med upp till 70 deltagare. Det har också varit utbildningar, både Rätt fokus och Ökat fokus”

2018- Rekord i antal besökare på våra nätverksträffar och event, hela 1 932 besökare under 2018, överlägset flest av alla StyrelseAkademier i Sverige.       

2020- Utmärkelsen Årets StyrelseAkademi 2020” tilldelas StyrelseAkademien Norr med motiveringen;
"Årets förening utmärker sig på flera sätt. Under flera år har föreningen systematiskt och konsekvent utökat sin verksamhet samtidigt som man har organiserat den på ett nytt sätt. Innovativa arbetssätt har parats med innehållsrik verksamhet som resulterat i hög närvaro i föreningens många evenemang. Föreningen har snabbt och kraftigt ställt om till digitala evenemang och erbjudit intressanta och högaktuella ämnen. Medlemmarna har strömmat till i allt större omfattning. Trots pandemin har över 2 100 deltagit på föreningens evenemang - 448 procent av föreningens medlemmar! I omställningen har föreningen bl a dragit nytta av sitt proffsiga och genomtänkta partnersamarbete men också av en lyckad rekrytering av verksamhetsledare. Föreningen har alltid haft hela StyrelseAkademiens bästa i fokus och generöst delat med sig av både kompetens och engagemang. Stöd och hjälp till andra föreningar, bl a i hur regionalt samarbete över stora avstånd kan lyckas, är exempel på hur föreningen arbetar. Detta sammantaget gör att StyrelseAkademien Norr får årets utmärkelse."

StyrelseAkademien Norr 

• Verksamhet i Luleå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.
• StyrelseAkademien Norr:s kansli är placerat hos Företagarna Västerbotten.
• Inspirationsdagen ”Stora Styrelsedagen” hålls i Luleå, Skellefteå och Umeå i februari varje år med ett program som har det lilla extra.
• Ett 75-tal styrelseledamöter utbildas och certifieras årligen. 
• Ett 10-tal styrelseledamöter förmedlas årligen till små och medelstora  företag.
• Frukostmöten med strategisk kunskap hålls varje månad i Luleå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik med upp till 2 000 besökare per år
• Över 550 medlemmar i Norr- och Västerbotten.

 

Nationella partners: