Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

KONTAKT Norr

norr@styrelseakademien.se

ADRESS

StyrelseAkademien Norr
c/o Företagarnas regionkontor
Magasinsgatan 7, 3 tr
903 27 Umeå

Organisationsnummer: 897002-0221

KANSLI

Verksamhetsledare:

Cecilia Lundberg

DOKUMENT

  • Uppdateras löpande

STYRELSEAKADEMIEN NORR

Vi skapar arenor för kunskap, nätverkande och utveckling!

För att våra medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sitt medleskap bjuder vi månatligen på samtliga fyra orter på kostnadsfria frukostmöten där vi, tillsammans med utvalda partners, förmedlar strategisk kunskap i form av föreläsningar som ska leda till bättre och lönsammare företag.Våra medlemmar och besökare upplever att de, utöver ett brett nätverk, får med sig något konkret som de direkt kan gå hem och applicera i sitt styrelsearbete och företagande. Före och efter mötena pågår en väldig aktivitet bland våra deltagare som byter visitkort, lär sig mer om varandras verksamheter och kommer överens om att träffas. Varje år anordnar vi även våra mycket uppskattade och välbesökta Stora Styrelsedagen på alla våra orter, med god mat, mingel och intressanta föreläsare.

Vi håller utbildningar på alla orter inom området Norr, både grundutbildningar och fortsättningskurser. Dessutom har vi varje termin ett antal skräddarsydda utbildningar anpassade till specifika grupper (t.ex. styrelser eller ledningsgrupper). Utöver detta hjälper vi företag som vill annonsera efter duktiga styrelseledamöter/ordföranden och har en rad mycket lyckade exempel på företag där vi hjälpt till med rekrytering av extern styrelsekompetens. Kan vi hjälpa dig utvecklas?

Med våra drygt 560 medlemmar är Norr den fjärde största föreningen inom StyrelseAkademien Sverige, och vi växer snabbt - antal medlemmar har fyrdubblats på tre år!

Välkommen på våra tillställningar och som medlem i StyrelseAkademien Norr!

Olof Degerfeldt
Ordförande i StyrelseAkademien Norr

Olof Degerfeldt

070-686 67 15
olof.degerfeldt@telia.com
Ordförande Norr / Vice ordförande SA Sverige

Södra Västerbotten

Agneta Gustafsson

070-516 04 19
agneta@nwab.se
Vice ordförande Umeå

Karina Folkesson


Karina.folkesson@bredband.net
Ledamot Umeå

Frida Nilsson


frida@alevaomsorg.se
Ledamot Umeå

Norra Västerbotten

Arne Morén

070-349 73 16
moren.arne@gmail.com 
Ledamot Skellefteå

Anders Hettinger


anders.hettinger@gmail.com
Ledamot Skellefteå

Lena Karlsson

070-588 03 15
lena.karlsson70@outlook.com 
Ledamot Skellefteå

Norrbotten

Lars-Olov Söderström

070-626 42 56 
larsolov.soderstrom@gmail.com 
Vice ordförande Luleå

Merja Kenttälä

076-866 22 77
merja@rattrekrytering.se
Ledamot Luleå

Jan Jonsson

070-556 13 79
janrjo@icloud.com
Ledamot Luleå

Elisabeth Folkesdotter Pekkari

070-131 36 04
elisabeth.folkesdotter@gmail.com
Ledamot Luleå

Norra Västernorrland

Magnus Liljeqvist

070- 314 41 31
magnusjan@hotmail.com
Vice ordförande Örnsköldsvik

Ann Holst

070-641 53 55
ann@annholst.se
Ledamot Örnsköldsvik

Anita Edlund

070-3228107
anita.edlund@arbetsformedlingen.se
Ledamot Örnsköldsvik

Ulrika Sedin

070-680 86 40
ulrikasedin@modernmind.se
Ledamot Örnsköldsvik

Valberedning


Torbjörn Halvardsson, 070-341 05 95 (Sammankallande)
Jan Sundman, 072-5137299
Jenny Frank,  070-699 20 29
Jonas Nordin, 070-264 54 09
Tomas Lind, 070-611 83 11

Nationella partners: