Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Kontakta oss!

norr@styrelseakademien.se

Förening

Bli medlem i StyrelseAkademien Norr du också

Ett medlemskap hos oss gör skillnad

Vi hjälper dig att göra skillnad i styrelserummet genom utbildning, certifiering i styrelsearbete, styrelseförmedling, styrelseutvärderingar, opinionsbildning och nätverkande. Vi arbetar för att ge styrelser verktygen att sköta sin viktigaste uppgift: Att hjälpa företagsledningen att hitta rätt väg framåt och skapa tillväxt och ekonomiskt värde – på ett hållbart sätt. Hos oss får du bra redskap för ständig utveckling, både för dig själv och ditt bolag.

Som medlem i StyrelseAkademien Norr får du följande:

  • Rabatterat deltagande på samtliga utbildningar
  • Rabatterat deltagande på Stora Styrelsedagen
  • Kostnadsfritt deltagande på frukostmöten med strategisk kunskap, nätverkande och inspiration
  • Tillgång till gedigen digital kunskapsbank
  • Möjlighet att teckna en unik ansvarsförsäkring
  • Möjlighet att söka styrelseuppdrag via vår annonseringstjänst
  • Möjlighet att maila in din fråga på bolagsstyrning och få svar från våra specialister.

Dessutom kan vi hjälpa till med att upprätta aktieägaravtal, utvärdera befintlig styrelse och Vd, ta fram förslag på lämpliga styrelseledamöter till din styrelse, anpassa utbildningar just för er styrelse/organisation, interimsordförande, moderator vid strategidagar och upprättande av affärsplaner, råd vid obestånd, översyn av total bolagsstyrning från ägardirektiv till Vd uppföljning, inkluderande samtliga väsentliga styrande dokument.

Läs mer om medlemskapet här och bli en del av vårt stora nätverk av ägare, styrelseledamoter, företagsledare du också!

 

Nationella partners: