Våra utbildningar

För att Sverige ska kunna blomstra som entreprenörsland, behövs kunskap om hur man driver företag. Därför är ett av våra viktigaste uppdrag att utbilda och föra vidare vår kunskap om styrelsearbete. Sedan vår certifiering av styrelsearbete infördes 2009 är vi Sveriges ledande utbildare av styrelser.

Oavsett om du just grundat din första startup, är mitt i styrelsekarriären eller nått toppen, har vi en utbildning för dig. Från grundläggande kunskap till kvalitetssäkrande utbildningar för alla nivåer och typer av företag. Våra utbildningar är indelade efter olika nivåer enligt nedan.

Med vår hjälp planerar du enkelt ditt lärande för att kunna skapa värde och göra skillnad i styrelserummet. Som ledamot såväl som ordförande, för små och mellanstora företag såväl som stora, kommunala och statliga.

De flesta av våra utbildningar kan du välja att gå online eller i klassrum.

Utbildningar

split

Certifieringsutbildning

Vår grundläggande certifieringsutbildning passar dig som är, ska eller vill bli ledamot i en styrelse. Utbildningen finns i anpassade versioner för små och medelstora bolag (SME), noterade bolag samt regionalt- och kommunalt ägda bolag.

Läs mer
split

Fördjupningsutbildning

Har du redan gått vår grundutbildning eller har motsvarande kunskap, kan du öka din kompetens ytterligare i någon av våra fortsättningsutbildningar. Med guidning av våra erfarna och ackrediterade lärare, kan du fördjupa dig i bland annat strategi, ekonomi och ordföranderollen.

Läs mer
split

Högre utbildning

Vill du ta nästa steg i din styrelsekarriär så är vår Högre utbildning väl investerad tid. Utbildningen vänder sig till dig som är aktiv styrelseordförande i privata eller noterade medelstora bolag och vill fördjupa din kunskap för att självständigt kunna driva ett värdeskapande styrelsearbete.

Läs mer
split

Övriga utbildningar

Våra lokala föreningar arrangerar löpande utbildningar av olika slag i ägar- och styrelsefrågor.

Läs mer

Lär känna våra lärare

Lär känna våra kunniga och erfarna lärare som är ackrediterade för våra olika utbildningar.

Läs mer

Se alla utbildningar

Vi är Sveriges ledande utbildare av styrelser, se hela utbudet av utbildningar.

Läs mer

Vägen till en värdeskapande styrelse i offentlig sektor

Vi gör er styrelse redo för ett värdeskapande styrelsearbete!

Läs mer