Summering

Som framgått tidigare är styrelsens ansvar och befogenheter omfattande och spänner över vitt skilda områden. För ett framgångsrikt styrelsearbete är därför styrelsens storlek och sammansättning avgörande. Styrelsen bör ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet. Sammansättningen bör, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, präglas av mångfald och bredd med avseende på ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning bör eftersträvas.

Läs mer om styrelsens storlek och sammansättning: