Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

UTBILDNINGAR -
STYRELSEAKADEMIEN VÄSTSVERIGE

Utbildningar


"Rätt Fokus i styrelsearbetet"

- Vår populära grundläggande
   certifieringsutbildning, 2 dagar. 
Information & datum här >>

"Strategi ur ett styrelseperspektiv"
- 1 dag fördjupningsutbildning,
  Ökat fokus i styrelsearbetet. 
Information & datum här >>

"Ordföranderollen"
- 1 dag fördjupningsutbildning,
  Ökat fokus i styrelsearbetet.
Information & datum här >>

"Ekonomi"
- 1 dag fördjupningskurs
Information & datum här >>

"Styrdokument & protokoll" 
- Halvdagsutbildning
Information & datum här >>

"Varumärkesstrategiskt arbete" 
- Online
Information & anmälan >>

Önskar du gå någon av vår utbildningar digitalt finner du dem i vår kalender >>

Förening

UTBILDNINGAR - STYRELSEAKADEMIEN VÄSTSVERIGE

Anmäl dig genom att klicka på önskad utbildning i listan

ÖNSKAR NI EN ANPASSAD UTBILDNING

Kontakta oss på vastsverige@styrelseakademien.se så ringer vi upp er.

Vill ni lägga en gemensam plattform för ert framtida styrelsearbete och se till att alla har samma grund – men samtidigt få möjlighet att lyfta lite egna bransch- och bolagsspecifika frågor? Det ordnar vi gärna!

Styrelseutbildningarna går att målgruppsanpassa så att de har relevans i er verklighet och blir ett led i er styrelseutveckling. Vill ni fördjupa er i någon särskild fråga går detta också bra. Ni kanske vill veta mer om strategifrågor, intern kontroll eller styrning – eller hur en valberedning egentligen ska fungera?

I ett möte avgör vi vilka behov och förutsättningar som ni har. Sedan anpassar vi utbildningen efter era önskemål om innehåll och utförande.

Vill ni ha en helt skräddarsydd utbildning är detta givetvis också möjligt. Kravet på läraren som får uppdraget är då väsentligt högre när det gäller att sätta sig in i er unika situation och forma rätt typ av utbildning för högsta effekt. Då krävs i regel ett par längre samtal med vd respektive styrelseordförande för att gå till botten med vad ni bäst behöver. Sedan handlar det om att ge er rätta kunskaper, insikter och verktyg så att ni själva kan lösa problemen.

RÄTT FOKUS FÖR DIN STYRELSE

Inte säker på vart ni ska börja? Vi erbjuder hela er styrelse på upp till 20 personer grundutbildningen "Rätt fokus i styrelsearbetet", vår certifieringsutbildning med högt meritvärde. ”Rätt fokus i styrelsearbetet” kan beställas för alla slags företag, vare sig de är stora eller medelstora, noterade bolag, ideella organisationer eller kommunalt ägda bolag.

Ni bestämmer själva en tid och plats som passar er tillsammans med en av våra ackrediterade lärare. Utbildningsmaterialet är framtaget av StyrelseAkademien och bygger på de senaste rönen inom bolagsstyrning. 

Nationella partners: