Välkommen till Styrelseakademien Skåne

Med drygt 880 medlemmar är vi Skånes ledande forum för professionell styrelseutveckling och utbildning. Vi arbetar för att stärka skånska företags resultatförmåga genom en professionalisering av styrelsearbetet.

Kontakt

split

Föreningsstämma 2023 - Skåne

Årsstämman äger rum tisdagen den 18 april 2023 kl 17.00 - 20.30 på High Court, Malmö. Läse mer och anmäl dig!

Läs mer
split

Ett medlemskap för bättre styrelsearbete

Som medlem i Styrelseakademien breddar du omedelbart ditt nätverk och får tillgång till ett stort urval kompetenshöjande utbildningar, sammanhang och tjänster.

Läs mer
split

Aktiviteter och event

Ditt nätverk kan aldrig blir för stort. Eller för kompetent. Därför arrangerar vi regelbundet evenemang, aktiviteter och träffar tillsammans med våra partners och vänner, för att du ständigt ska kunna skapa nya kontakter.

Läs mer
split

Utbildningar

För att Sverige ska kunna blomstra som entreprenörsland, behövs kunskap om hur man driver företag. Sedan vår certifiering av styrelsearbete infördes 2009 är vi Sveriges ledande utbildare av styrelser.

Läs mer
split

Nyhetsbrev

Här kan du läsa vårt senaste nyhetsbrev. Som medlem får du det direkt till din mejlkorg.

Läs mer

Våra samarbetspartners

Styrelse

Vi riktar oss till bolag i Skåne – främst små och medelstora, men också börsnoterade – som är intresserade av att skapa värde genom ett professionellt styrelsearbete.

Du kan gå någon av våra populära utbildningar, certifiera dig i styrelsearbete, få hjälp med förmedling av styrelseledamöter eller utvärdering av styrelsens arbete. Som medlem har du också möjlighet att delta i våra återkommande medlemsträffar och seminarier i Malmö och Helsingborg och knyta värdefulla kontakter på hemmaplan.

Alla våra aktiviteter, i samarbete med strategiska partner, är öppna och kostnadsfria för medlemmar och tar upp aktuella och relevanta, styrelserelaterade ämnen.

Välkommen!

Katarina Duvemyr, ordförande

 • profile

  Katarina Duvemyr

  Ordförande, Malmö

 • profile

  Thomas Torounidis

  Vice Ordförande, Helsingborg

 • profile

  Tina Andersson

  Ledamot, Malmö

 • profile

  Helene Hartman

  Ledamot, Lund

 • profile

  Sven Totté

  Ledamot, Malmö

 • profile

  Lars Wetterberg

  Ledamot, Lund

 • profile

  Margareta Landh

  Ledamot, Hässleholm

 • profile

  Annette Melander Berg

  Ledamot, Helsingborg

Valberedning

Adress

StyrelseAkademien Skåne
c/o Genetor
Sundstorget 2
252 21 Helsingborg