Filtera på:




StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN SKÅNE

Med drygt 880 medlemmar är vi Skånes ledande forum för professionell styrelseutveckling och utbildning.

Vi arbetar för att stärka skånska företags resultatförmåga genom en professionalisering av styrelsearbetet.

Läs mer om oss...

Evenemang

Kvällsevent -”Kundens plats på styrelseagendan” den 6 dec kl 17 -1930

Välkommen till kvällsevent den 6 december kl 17 -19:30 med tema ”Kundens plats på styrelseagendan” Hur säkerställer vi att kunden verkligen har en plats på styrelseagendan? Och hur gör man i praktiken?

Evenemang

Webbinarium /Aktiviteter

Läs mer om alla våra intressanta aktiviteter och webbinarium .

Nyheter

Styrelseförmedling

Söker ni en extern ledamot till er styrelse? Vi erbjuder förmedling av Styrelseuppdrag! En väg till ett mer värdeskapande styrelsearbete är genom rätt bemanning av styrelsen. Har styrelsen en sammansättning i kunskap, erfarenhet och personlighet som är avvägt mot strategi och tillväxtagenda?

Nyheter

Styrelseutbildning för kommunalt och regionalt ägda bolag.

Vill ni lägga en gemensam plattform för ert framtida styrelsearbete och se till att alla har samma grund – men samtidigt få möjlighet att lyfta lite egna bransch- och bolagsspecifika frågor? Det ordnar vi gärna!

Nyheter

Ägarstyrd utveckling

Ägarstyrd utveckling - för dig och ditt bolag! Nu startar vi upp ett exklusivt medlemskap för ägare till bolag som omsätter som lägst 10 mkr. Vi erbjuder dig kunskap, erfarenhetsbyte och nätverk med andra ägare till skånska bolag.

Utbildning

Styrelseutbildningar -här hitta du alla datum

Våra populära utbildningar med erfarna lärare bidrar till ökad kompetens i styrelserummet! Våra fysiska och digitala utbildningsträffar är i full gång, läs mer här

Evenemang

Kvällsevent -”Kundens plats på styrelseagendan” den 6 dec kl 17 -1930

Välkommen till kvällsevent den 6 december kl 17 -19:30 med tema ”Kundens plats på styrelseagendan” Hur säkerställer vi att kunden verkligen har en plats på styrelseagendan? Och hur gör man i praktiken?

Evenemang

Digitalt lunchevent - Ny rekonstruktionslag 16 december kl 12 -13

Välkommen till ett digitalt lunchevent med tema "Ny rekonstruktionslag" den 16 dec kl 12 -13. Dagens erfarenhetsgivare är Peter Öfverman, VD på Ackordscentralen Syd AB

Nyheter

Medlemsenkät StyrelseAkademien Skåne 2021

Stort tack till er alla som fyllde i årets medlemsenkät!

Evenemang

Årsstämma 2022

Årsstämma för StyrelseAkademien Skåne genomfördes den 24 mars . Läs mer här och se bilder från stämman

Utbildning

Rätt fokus i styrelsearbete

Våra populära utbildningar med erfarna lärare bidrar till ökad kompetens i styrelserummet! Våra fysiska utbildningsträffar är i full gång och vi har börjat fylla på med nya datum för vårterminen. Önskar du gå vår utbildning digitalt i stället finns det flera möjligheter

Utbildning

Ökat Fokus i styrelsearbetet -Strategi

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång.

Utbildning för kommunalt och regionalt ägda bolag

Våra styrelseutbildningar kan målgruppsanpassas och skräddarsys så att de har relevans i varje bolags specifika verklighet och blir ett led i styrelseutvecklingen. Läs mer om vad vi erbjuder just kommunalt och regionalt ägda bolag.

Utbildning

Rätt fokus i styrelsearbetet för offentlig sektor

Kvalitetssäkra styrelsen med en certifiering i styrelsearbete, speciellt framtagen för offentlig sektor. Nu kan du boka utbildning 26-27 januari eller 13-14 mars i Stockholm. Vi bjuder även in till ett mingel efter första utbildningsdagen.

Nyheter

Save the date! Bolagsstyrning för kommunala bolag

Inför kommande mandatperiod förbereder StyrelseAkademien de nya styrelserna i kommunala bolag på sin uppgift. Förutom utbildningar inom området bjuder vi nu in till ett webbinarium på temat.

Utbildning

Bli en certifierad ledamot i höst!

Vill du utveckla dina kunskaper inom styrelsearbete och dessutom certifiera dig som ledamot? Vill du bidra på rätt sätt och med rätt frågor kring styrelsebordet? Rätt Fokus i Styrelsearbetet är vår mest populära utbildning. Välj mellan online eller klassrum i hela Sverige.

Nyheter

Strategin i fokus: Fyra områden för föreningens framtid

VD-ORD: StyrelseAkademien Sverige har fått en ny vd, Ulrika Spåls. Här berättar hon själv om föreningens nya strategiska inriktning de kommande åren. "I det här numret av Professionellt Styrelsearbete tänkte jag redogöra övergripande för de fyra fokusområden vi har identifierat, för att i kommande nummer fördjupa mig i vart och ett av dem."

Nyheter

DEBATT: Vem ska styra företagen?

Som ett led i sin ”Green Deal” har EU-kommissionen nyligen lagt fram idéer om långtgående förändringar av europeisk bolagsrätt. Om de realiseras riskerar det att få förödande följder för privat företagsamhet och därmed för samhällsekonomin i stort. Det skriver Per Lekvall och Ossian Ekdahl i en debattartikel.

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: