Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN SYDOST

Om du vill lära dig mer om ägarstyrning och styrelsearbete så är vi rätt forum för dig. Vi vill bidra med strategisk styrelsekunskap som ökar regionens tillväxt och skapar värde i ditt företag. Därför stärker vi vår lokala närvaro i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. På så sätt får du löpande kompetensutveckling och ett värdefullt professionellt nätverk på hemmaplan.

Läs mer om oss...

Nyheter

Rekrytering av styrelseledamöter

Vill du ha hjälp med att ta fram kandidater till uppdrag som styrelseordförande och/eller styrelseledamot? Nils-Erik Persson, Växjö, har på ett uppskattat sätt har hjälpt ett 100-tal bolag med det. Vi har nu förstärkt vår rekryteringsverksamhet med att också ta in Linda Petersson, Kalmar, som äger bolaget Telin Rekrytering & Konsult AB. Klicka på rubriken så får du mer detaljer!

Evenemang

Styrelseveckor i Sydost

Vi ordnar tre Styrelseveckor varje år, en i varje län, för kunskap och inspiration. I Kronoberg blir det v 17, i Blekinge v 37 och Kalmar län v 48-49. Vill du bli styrelseinspirerad? Anmäl dig till kostnadsfria träffar med temaföredrag, info om StyrelseAkademien och god lunch med nätverkande!

Nyheter

Månadens medlem januari 2023: Angelica Ewö Reimer

Angelica Ewö Reimer från Ventlinge på Öland är jurist på Berghco Advokatbyrå och hjälper bolag vid bl a generationsskiften. Hon har också styrelseuppdrag i Entreprenörinvest Sverige AB och Proactive fire AB. Ta gärna del av Angelicas erfarenheter, reflektioner och tre bästa styrelsetips!

Nyheter

Följ StyrelseAkademien Sydost i sociala medier

Du har väl inte missat att följa oss i sociala medier? Där delat vi information om bland annat aktuella händelser, utbildningar och aktiviteter. Vi kommer även bjuda på en del tips kring hur du och din verksamhet kan utvecklas inom styrelseområdet!

Nyheter

Styrelseutbildningar för kommunägda bolag

11/9 2022 är det dags för val och de mandatförändringar som sker påverkar vilka som kommer att ingå i de kommunägda bolagens styrelser. Vi har stor erfarenhet av styrelseutbildningar som behövs i samband med dessa skiften så kontakta oss gärna för att få veta mer.

Nyheter

Styrelseexperten svarar januari 2023

Månadens fråga: "Jag har aldrig kommit igång med aktivt styrelsearbete i mitt bolag. Jag är rädd att bli ”överkörd” som ägare om jag tar in t ex en extern ordförande. Kan du stilla min oro?” Mejla gärna om du har en fråga till kommande månad.

Evenemang

Arvodesfrågan och Green Deal med ordförande Svante Forsberg (Teams) 9/3 kl 8-9

En av Styrelseakademien Sveriges viktigaste uppgifter är att vara aktiv i opinionsfrågor som berör svenskt styrelsearbete och bolagsstyrning i syfte att stärka svensk konkurrenskraft.

Evenemang

Rätt fokus i styrelsearbetet (SME) certifieringsutbildning i Växjö: utbildningen är uppdelad på två tillfällen 7/3 (dag 1) och 13/3 (dag 2)

Vill du öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete? Med "Rätt Fokus i styrelsearbetet SME" rustar vi dig som ledamot för att ge trygghet i en roll som innebär både kontroll och framåtriktad strategi.

Evenemang

AfterboardWork (Karlskrona, World Trade Center) 15/3 kl 16-18.30

Välkommen till relativt nyetablerade WTC i Karlskrona och en informationsrik AW som ger möjlighet till nya kunskaper, värdefullt nätverkande och en god måltid.

Evenemang

Föreningsstämma Växjö Linnaeus Science Park 29/3 kl 10.30-13

Det är dags för föreningsstämma och välkommen till Växjö Linnaeus Science Park och hör vad året 2022 inneburit gällande verksamhet och ekonomi. Valberedningen har också förslag på två nya ledamöter.

Evenemang

Rätt fokus i styrelsearbetet (SME) certifieringsutbildning i Karlskrona och Kalmar: utbildningen är uppdelad på två tillfällen 19/4 (dag 1) och 26/4 (dag 2)

Vill du öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete? Med "Rätt Fokus i styrelsearbetet SME" rustar vi dig som ledamot för att ge trygghet i en roll som innebär både kontroll och framåtriktad strategi.

Evenemang

Näringslivslunch hos Lessebo Paper AB (STYRELSEVECKORNA KRONOBERG V 16-17, TEMA HÅLLBARA AFFÄRER & STYRELSER) 19/4 kl 11-14

Välkommen att besöka ett av världens mest miljövänliga pappersbruk! Vd Jens Olson och kommunikationschef Ebba Ingvarsson berättar om Lessebo Papers hållbarhetsarbete och hur detta öppnat upp för nya samarbeten och affärer.

Nyheter

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D)

Det omarbetade förslaget till ändring av Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) bereds nu i EU-parlamentet. Något som Styrelseakademien arbetet intensivt med att få till.

Utbildning för kommunalt och regionalt ägda bolag

Våra styrelseutbildningar kan målgruppsanpassas och skräddarsys så att de har relevans i varje bolags specifika verklighet och blir ett led i styrelseutvecklingen. Läs mer om vad vi erbjuder just kommunalt och regionalt ägda bolag.

Utbildning

Rätt fokus i styrelsearbetet för offentlig sektor

Kvalitetssäkra styrelsen med en certifiering i styrelsearbete, speciellt framtagen för offentlig sektor. Nu kan du boka utbildning 26-27 januari eller 13-14 mars i Stockholm. Vi bjuder även in till ett mingel efter första utbildningsdagen.

Nyheter

Strategin i fokus: Fyra områden för föreningens framtid

VD-ORD: StyrelseAkademien Sverige har fått en ny vd, Ulrika Spåls. Här berättar hon själv om föreningens nya strategiska inriktning de kommande åren. "I det här numret av Professionellt Styrelsearbete tänkte jag redogöra övergripande för de fyra fokusområden vi har identifierat, för att i kommande nummer fördjupa mig i vart och ett av dem."

Nyheter

DEBATT: Vem ska styra företagen?

Som ett led i sin ”Green Deal” har EU-kommissionen nyligen lagt fram idéer om långtgående förändringar av europeisk bolagsrätt. Om de realiseras riskerar det att få förödande följder för privat företagsamhet och därmed för samhällsekonomin i stort. Det skriver Per Lekvall och Ossian Ekdahl i en debattartikel.

Nyheter

Så funkar det: Styrelsens roll vid rekonstruktion

En bra styrelse kan utgöra skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad rekonstruktion. Men det kräver både arbete och kunskap. Ackordscentralens vd, Mikael Kubu, ger goda råd.

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: