Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Månadens medlem Stina Broberg Bergkvist

Månadens Medlem januari 2021: Stina Broberg Bergkvist

Befattning: Enhetschef RISE

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2004

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Läs om tidigare Månadens Medlemmar i arkiv

Förening

Månadens medlem januari 2021: Stina Broberg Bergkvist

Vår verksamhetsledare intervjuar varje månad en av våra 342 medlemmar.
Denna gång är det Stina Broberg Bergkvist från Pjätteryd utanför Älmhult.

- Hej Stina! Hur är läget i dessa tider? Jag ser att du jobbar hemifrån.

-Hej, det är bra! Det stämmer att mitt yrkesliv till stor del bedrivs från mitt hem under pandemin. Mitt arbete som enhetschef på RISE innebär normalt sett många resor men de flesta har ställts om till digitala möten. Min tonårsdotter påpekade häromdagen att ”mamma äntligen kommit ur det berömda ekorrhjulet”. Förut var jag sällan hemma…

-RISE, säger du. För de som inte vet så mycket om er, berätta!

-Det står för Research Institute of Sweden och är ett statligt bolag med ca 3000 anställda på ca 20 orter i Sverige. Uppdraget från näringsdepartementet är att verka för hållbar tillväxt i vårt land. Vi bidrar på olika sätt till att stärka företagens konkurrenskraft och förnyelse. En viktig del är kvalitetssäkring med olika certifieringar. Dessa finns i tre kategorier: Produkt, System och Person. För egen del ansvarar jag för den senare delen samt för en tvärgående grupp som jobbar med samordning. Certifieringar har jag för övrigt ägnat mig åt i många år efter min utbildning till miljöingenjör. Jag har verkat som miljö-/kvalitetsrevisor på flera globala certifieringsorgan företrädesvis inom skog, trä och fiber.

-Du är en av våra trogna medlemmar sedan 2004. Hur kom det sig att du gick med i vår förening?

-Vid den tidpunkten hade jag flyttat till Kronoberg efter en sejour i Östersund där jag drev företag med flera anställda. Jag hade många roller och kände behov av att lyfta styrelsearbetet för att få affärsutveckling och tillväxt. Det erbjöds en möjlighet att via Qvinnor på G gå en tvådagars grundutbildning i styrelsearbete som StyrelseAkademiens lärare Nils-Erik Persson höll i. Kursen gav mig mycket, både kunskaper och ett lokalt kvinnligt nätverk. I samband med kursen gick jag in som medlem då jag kände att styrelsearbete är något som passar mig!

-Har styrelseintresset gjort att du gått in som ledamot i några styrelser?

-Ja, absolut. Jag var ledamot några år i HVC Företagshälsa i Ljungby som ägarrepresentant när jag var hållbarhetschef på Postnord Strålfors. De senaste fem åren har jag varit extern ledamot i GRJ-koncernen.

-Vad är GRJ för något företag? Och hur är styrelsearbetet organiserat?

-GRJ är en förkortning för Gustav R. Johansson AB och är ett entreprenadföretag med bas i Ljungby som erbjuder maskintjänster, mark- och VA-anläggningar, grus och betong samt transport av tunga byggnadsmaterial. Företaget är koncernmoder och har dotterbolagen Veinge Betong, GRJ Fastighets AB, Bojs i Lidhult och GRJ Entreprenad. Totalt har vi en koncernomsättning på ca 260 mkr. När det gäller styrelsearbetet så har vi en extern styrelseordförande, Nils Clausén, och en extern ledamot, jag, samt flera ledamöter bland ägarna. Det är ett aktivt styrelsearbete som bedrivs med stort engagemang. Det är stort fokus på hållbarhet i affären och omvärldsbevakning. Varje styrelsemöte inleds med att alla ledamöter har en aktuell spaning om något i samhället som kan påverka vår affär i endera riktning. Själv brukar jag ibland referera till något från vår medlemstidning PS.

-Några utmaningar och möjligheter inom styrelsearbetet som du har identifierat?

-Köpkraften finns om 10 år inom helt andra grupper än idag. Hur förbereder vi oss för detta i organisationen? Kompetenser, produktutveckling och kundbehov – hur möter vi detta? Och hur arbetat vi systematiskt med frågor som mångfald hos medarbetare, varumärkesstrategin och kund-/kvalitets-/miljöarbete? Styrelsen har också ett ansvar att företaget arbetar med de sociala frågorna. Samarbeten med kommuner, föreningar och med vetenskapen är en naturlig del av hållbarheten. Utmaningar för styrelser är att hitta dynamiken i gruppen. Att ha en väl sammansatt styrelse som är potent och fungerar väl tillsammans. ”Homogent och lika” är helt ointressant för mig, inte trovärdigt och utan hållbar affär på sikt. En annan utmaning är att styrelsen håller sig àjour med allt som händer just nu. Man kan inte ha spetskompetens inom allt inom styrelsen som t ex AI och innovation. Hur bevakas ändå dessa områden? Hur kompetensutvecklar vi styrelserna? Ja, det finns många utmaningar som kan omvandlas till möjligheter.

- Hur har styrelsearbetet påverkats under Coronapandemin?

-Det har utvecklats på många sätt. Det ökade fokuset på digitalisering under pandemin har lyft alla processer internt. Digitaliseringen kommer in som en möjliggörare och är här för att stanna. Mycket positivt för människan, miljön och affären. Våra möten har i stor utsträckning hållits digitala och utmanat de äldre i styrelsen, men det har gått att lösa.

Samtidigt får jag betona att det varit förmånligt att vara inom en bransch med fortsatt tillväxt och som kunnat säkra restriktionerna för sina medarbetare och kunder.

- Slutligen undrar jag vilka som är dina tre bästa styrelseråd?

- I korthet är de följande:

1. Var aktiv i alla styrelsefrågor, även de utanför ditt kärnområde.
2. Missa inte omvärldsanalysen! Läs på/reflektera över samhällets utmaningar och koppla till företagets verksamhet.
3. Var noga med din roll. Ha företagets långsiktigt bästa för ögonen, undvik operativa frågor och målfokusera.

- Tack för intervjun Stina och lycka till med dina styrelseuppdrag!

Nationella partners: