Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Månadens Medlem Peter Granborn

Peter Granborn.

Månadens Medlem februari 2020: Peter Granborn. 

Befattning: Företagsmäklare, Svensk FöretagsFörmedling.

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2011.

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Förening

Månadens medlem februari 2020: Peter Granborn

Peter Granborn har en gedigen erfarenhet av både ledarskap och styrelsearbete. Läser man på ”allabolag.se” så har Peter haft 28 ledamotsuppdrag! Innan han för ett år sedan började som företagssmäklare på kontoret i Växjö, har hans yrkesliv präglats av ”träfiber” och många VD-skap och ledamotsposter. Som utbildad civilekonom kom han i mitten på 90-talet till SCA Packagings svenska huvudkontor i Värnamo där han blev VD och var detta fram till 2012. Bolaget köptes därefter av engelska DS Smith.

”Min styrelseerfarenhet går 30 år tillbaka. Främst i styrelser i SCA:s helägda dotterbolag men även också i delägda bolag. Det var intressanta år och grundlade mitt intresse för styrelsearbete. Jag tyckte att det var givande forum där även arbetstagarrepresentanter fick påverka och samverka. Våra utländska ledamöter var först ofta kritiska till den svenska styrelseordningen men blev med tiden omvända när man såg hur bra modellen funkar.”

Förutom olika ledamotsuppdrag inom SCA så var han ledamot 8 år inom FTI och Returkartong samt vice ordförande i arbetsgivarorganisationen Grafiska företagen. Därefter var Peter några år i USA för bolaget TitanX varpå familjen återvände hem och han gjorde några år som VD på Peterson Packaging i Norrköping och sedan Scandbio, ett biobränsleföretag med verksamhet i främst Sverige men även ut i Europa. I början av 10-talet tog en tidigare kollega kontakt med Peter då han, tillsammans med ytterligare två ägare, sedan några år drivit bolaget Specialwell AB som finns utanför Borås. Specialwell är den ledande tillverkaren av kundspecifika wellpappförpackningar i mindre serier. Peter blev ordförande 2012 och bolaget har sedan dess vuxit från 20 mkr till 60 mkr i omsättning.

”I Specialwell har jag tydligt sett nyttan av att ha externa ledamöter i en styrelse. Jag och ytterligare en extern ledamot bidrar med utifrånperspektiv från våra nätverk. Det handlar både om rent operativa frågeställningar såväl som ägarfrågor. Vi har också en god erfarenhet av förvärv och har bidragit till att hitta en bra balans mellan organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv. De senare kan vara riktigt bra, men ett felaktigt förvärv kan kosta mycket och bör begrundas ordentligt med för- och nackdelar.”

Peter är dessutom ordförande i branschorganisationen Pelletsförbundet med 90 medlemmar, allt från enmansföretag till stora börsbolag som SCA och Stora Enso. Han kommer att avrunda detta uppdrag men är också sugen på att bygga på med några fler uppdrag framöver då han ser den stora kraften i ett professionellt styrelsearbete om företaget i övrigt har en god potential. Som medlem i StyrelseAkademien Sydost ser han till att gå på de flesta nätverksträffarna som både ger kunskaper, inspiration, erfarenhetsutbyte och kontakter. Vem vet, i förlängningen kan det ge ett nytt uppdrag.

Slutligen summerar Peter sina tre bästa styrelseråd:

1. Det är viktigt att alla ledamöternas erfarenheter och åsikter tas till vara. Det är viktigt att ordförande låter alla komma till tals och att alla förväntas vara väl pålästa till styrelsemötena. Det är överlag viktigt med ordning och reda i styrelsearbetet. Dokumentationen är A och O samt att ägardirektiv, aktieägaravtal mm är på plats.

2. Se till att ha nära kontakt med verksamheten, främst genom VD.

3. Något tillfälle per år behöver styrelsen djupare genomgång av strategi, vilket kan vara bra att kombinera med en social aktivitet. Vad gäller strategi så är det viktigt att hålla den på en nivå som är omsättbar till verksamheten och som är möjlig att kaskadera ner till den enskilde medarbetarens mål.

 

Nationella partners: