Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Månadens Medlem oktober 2018: Ragnar Åhgren 

Befattning: VD, styrelseledamot och delägare i Inzile AB

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2011

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Förening

Månadens medlem oktober 2018: Ragnar Åhgren

Månadens Medlem i oktober är Ragnar Åhgren, VD, styrelseledamot och sedan 2014 även delägare i Inzile AB. I dagsläget har han även styrelseuppdrag i Firstmind Holding AB, FindersFee AB och 24Rental i Västervik AB och han har tidigare varit verksam både som VD, styrelseordförande och adjungerande styrelseledamot i flera bolag.

Inzile är den verksamhet som idag tar upp största delen av Ragnars arbetstid. Det är ett bolag beläget i Västervik som tillverkar eldrivna fordon vars kunder främst består av logistik- och transportföretag. Tanken är att kunderna lämnar av gods med lastbilar i hubbar utanför stadens stadskärna som sedan hämtas upp med deras elbilar som kan distribuera godset i staden utan att lämna ifrån sig utsläpp. Ragnar brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor och ser stor potential i elbilarna vars första produktserie är planerad att levereras till första kvartalet nästa år.

”Styrelsen jobbar väldigt bra, tittar mycket framåt på hur framtiden ser ut, överväger olika tidsplaner och vad som är nästa steg. En kreativ styrelsesammansättning.”

Så beskriver Ragnar Inziles nuvarande styrelse som består av totalt fyra personer. Han menar att varje person fyller en specifik funktion i form av att de har en viss typ av erfarenheter eller kompetenser som behövs i den fas som bolaget befinner sig i just nu. Men han är även medveten om och har respekt för en stor utmaning som ofta präglar styrelsearbete.

”Att se till att såväl jag själv som övriga ledamöter prioriterar och lägger mesta tiden på strategiarbete och inte börjar diskutera detaljer samt inte heller lägga för mycket tid på det som varit.” 

Ragnar själv fick upp ögonen för styrelsearbete i samband med att han hade avslutat sina studier, flyttat upp till Stockholm och blev erbjuden ett styrelseuppdrag i verksamheten han var anställd i. År 2011 gick han styrelseutbildningen Rätt Fokus i Styrelsearbetet och i samband med det blev han även medlem i StyrelseAkademien Sydost. Han menar att det främst var det fina utbudet av utbildningar som tilltalade honom och sedan dess har han även fördjupat sina styrelsekunskaper via utbildningen Högre styrelseutbildning.

Avslutningsvis ger Ragnar sina tre bästa styrelsetips:

  • Att styrelsesammansättningen utgörs av olika kompetenser och bakgrund.
  • Det är väsentligt att ordförande ser till att styrelsearbetet ska vara stimulerande och utmanande, att alla ledamöter blir involverade samt att även fastän arbetet är seriöst så ska det vara högt i tak på mötena och kryddat med humor.
  • För att involvera styrelsen i företagets utmaningar är det bra att ha 1-2 workshops per år tillsammans med ledningsgruppen.

Nationella partners: