Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Bild

____________

Ackrediterade lärare

> Lärare för Rätt fokus

Bli certifierad styrelseledamot

Du som går Rätt fokus har möjlighet att certifiera dig som styrelseledamot. Det innebär att du efter avslutad utbildning skriver en tentamen.

Utbildningens innehåll och certifieringen är godkänd av ecoDa, European Confederation of Directors Associations.

> Läs mer om att bli certifierad styrelseledamot

Rätt fokus I styrelsearbetet

Vår populära grundläggande certifieringsutbildning ”Rätt fokus i styrelsearbetet” finns för små och medelstora bolag, såväl som noterade bolag och kommunalt ägda bolag, och passar dig som är aktiv styrelseledamot eller på annat sätt är intresserad av styrelsearbete.

Rätt fokus med olika inriktningar

Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME)

Ge dig själv en kvalitetsstämpel. Bli en certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning av företagets utveckling.

Extra stort onlineutbud under vårterminen 2021.

För att underlätta fortsatt kompetensutveckling under pandemin har StyrelseAkademiens 16 lokalföreningar gjort gemensam sak. Allas onlineutbildningar erbjuds nu till hela landet.

Du hittar samtliga utbildningstillfällen i din lokalförenings
 kalender. Det står då att föreningen är "nationell", istället för din lokalförenings namn. Tillhör du inte någon förening väljer du "certifieringsutbildningar" i höger meny. 

> Läs mer

Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunalt ägda bolag

Kvalitetssäkra styrelsen med en certifiering i styrelsearbete, speciellt framtagen för kommunalt eller landstingsägda bolag. Ta del av två lärorika dagar som bidrar till ett långsiktigt värdeskapande styrelsearbete.

> Läs mer

Rätt fokus: påbyggnadskurs för noterade bolag

Förbered dig inför din roll som styrelseledamot i ett noterat bolag. Gå en utbildning som motsvarar de kunskapskrav som Nasdaq Stockholm har ställt i sina noteringskrav.

> Läs mer

Effective company directorship
 

This certificate-course - the English version of "Rätt fokus SME", enables you to contribute with greater consciousness to a company’s growth and development.

> Läs mer / more information

Nationella partners: